οι 2 προφήτες του ΘΕΟΥ..

2014-09-21 14:53

 

 

ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

 

Περί της Συντελείας του κόσμου και περί Αντιχρίστου και εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου μας

 

Πριν δε ταύτα γίνωσι, θ’ αποστείλη ο Κύριος Ηλίαν τον Θεσβίτην και τον Ενώχ, ως εύσπλαχνος, δια να παρακινήσωσιν εις την ευσέβειαν το γένος των ανθρώπων, και κηρύξωσι παρρησία την θεογνωσίαν εις πάντας τούς ανθρώπους, δια να μη πιστεύσωσιν εις τον Τύραννον ένεκα φόβου, και θέλουσι κράζει και λέγει.

Πλάνος είναι, ω άνθρωποι, ας μη πιστεύση κανείς εις αυτόν παντελώς, μηδέ να υπακούση εις τον θεομάχον· ας μη φοβηθή κανείς εξ υμών διότι ταχέως θα αφανισθή. Ιδού έρχεται εξ ουρανού ο Κύριος, δια να κρίνη πάντας, όσοι επείσθησαν εις τα σημεία αυτού· αλλ’ ολίγοι είναι τότε οι θέλοντες να υπακούσωσι, και να πιστεύσωσι εις το κήρυγμα των προφητών. Ταύτα δε ποιεί ο Σωτήρ, δια να δείξη την άφατον αυτού φιλανθρωπίαν· ότι ουδέ κατά τον καιρόν εκείνον δεν αφίνει το γένος των ανθρώπων άνευ κηρύγματος, δια να υπάρχουν πάντες αναπολόγητοι εις την κρίσιν.

-----------------------------------------------

Στα  εσχατα  χρόνια  θα στείλει  ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ  ΘΕΟΣ μας  2 προφήτες-μαρτυρες  ωστε να  διαφυλάξουν  το ποίμνιο  απο  την  πολυ μεγάλη  ΠΛΑΝΗ  που  θα έχει  δημιουργήσει ο ΕΧΘΡΟΣ-ΔΙΑΒΟΛΟΣ...Μεσα  στην  ΠΛΑΝΗ  αυτη  θα είναι  και  η ΕΜΦΑΝΙΣΗ , μαζι με  τον πραγματικό ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ,  ενος  ΨΕΥΔΟ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ....

Κάποιοι μας λένε οτι θα  είναι οι 2 προφήτες  της ΠΑΛΑΙΑΣ  ΔΙΑΘΗΚΗΣ  Ηλίας-Ενωχ ή και ο  Αγιος Ιωαννης ο Θεολόγος  αλλα αρκετοί  σύχρονοι  σεβάσμιοι  υποστηρίζουν  οτι  θα είναι  "εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιου"...

Kάποιοι  ισχυρίζονται  οτι  θα  επιτελέσουν  ΣΗΜΕΙΑ και  ΤΕΡΑΤΑ  ,κατι  τέτοιο  δεν  μας  το  λέει  ΞΕΚΑΘΑΡΑ  κάποιος  Αγιος μας   αλλα και κατα  Θείαν  Οικονομία ο ΘΕΟΣ  δεν  θα ήθελε  να  πιστέψει  κάποιος  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ  στους  2  προφήτες  αλλα  θα  τους  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ ΚΑΡΔΙΑΚΑ την  Αλήθεια  Του, οπως  ερμηνεύει  σχετικά  ο  πατήρ  Νεκτάριος  Μουλατσιώτης. Επίσης  λόγω  του  οτι  τα  ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ  ΤΕΡΑΤΑ  θα  γίνουν  απο  τον  Ψευδοπροφήτη  θεωρούμε  οτι  αντίστοιχη  Θαυματουργία  απο  πλευράς ΘΕΟΥ και των  2  μαρτύρων  του  ΘΑ  ΜΠΕΡΔΕΥΕ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  τους  πιστούς  καθως  οι  περισσότεροι  θα  περιμένουν  απο  τις  Διαβολικές  Δυνάμεις  να  κάνουν  θαύματα..  Αυτο  ενισχύεται  και  απο το  αναφερόμενο  του  Αγίου  Εφραίμ  ΟΤΙ  ΟΛΙΓΟΙ  ΘΑ  ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ-ΠΙΣΤΕΥΣΟΥΝ  ΣΤΟ  ΚΗΡΥΓΜΑ  ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ,  αν  υπήρχε  Θαυματουργία  δεν  θα  συνέβαινε  αυτό  αλλά  και  θα  μας  το  ΑΝΕΦΕΡΕ  ρητως  ο Αγιος  μας..

 

Το χρόνικό  διάστημα  εμφάνισης  της  εμφάνισης  τους  δεν μπορεί να  προσδιοριστεί  εύκολα  αλλα  αν  μελετήσουμε  πολυ καλά και με  ταπείνωση  την  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ βλέπουμε  οτι μας  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ  ξεκάθαρα  αυτο...

 

Αποκαλυψη Ιωαννου

 9.1. Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν...

15/2/2013 - Πτωση μετεωρίτη  στην Ρωσια

 
9.5... ἵνα βασανισθῶσι μῆνας πέντε·
9.12  Ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἔρχονται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα
 

 
 
 
μετα απο 5 μήνες...
αρχες Ιουλη 2013  -  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  Snowden  απο  τους  2 προφήτες  του ΘΕΟΥ....

 
11.3  καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους.

 
Γραφει ο π.Μαξιμος.... 

"Απαραίτητο λοιπόν ΣΗΜΕΙΟ για την εμφάνιση του Αντιχρίστου είναι και η έλευσις, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, των δύο Προφητών." 

"Οι δύο Προφήτες θα εμφανιστούν, ταυτόχρονα σχεδόν με τον Αντίχριστο και θα κηρύξουν 1260 μέρες" 

https://www.patrokosmas.gr/themata.asp?isue=76&artid=4346

 
Αλλη  μια σχετική  ορθόδοξη  μαρτυρία  για  τον χρόνο  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ  των  2 προφητών  που θα ταυτιστεί με  την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  ειναι  αυτη  του πατέρα  Μαξιμου  στο βιβλιο  του  "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ  ΗΛΘΕΝ 1983-2013"  οπου  γράφει  σχετικά  απο το  2006....

 
"θα μας τα πουν  ξεκάθαρα  σε 6-7  χρονια  περίπου οι 2 προφήτες".....
 
 
 

Πως θα τους ξεχωρίσουμε;

 Λένε οι άγιοι, ότι το Πνεύμα το Άγιο θα αποκαλύψει στους ευλαβείς επισκόπους, στους ευλαβείς αρχιερείς, στους ευλαβείς αρχιεπισκόπους, στους ευλαβείς ιερείς και μοναχούς την αλήθεια στην καρδιά τους και ο Θεός θα τους πληροφορήσει ότι αυτοί είναι οι αληθινοί προφήτες  Ηλίας και Ενώχ. Θα λάβουν αυτή τη πληροφορία από τον Θεό.

Οι άλλοι που δεν θα τη λάβουν, θα τους καταδικάζουν.

 
 
 
Αποκάλυψη κεφάλαιο ια΄ στίχος 8
 καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 
Λουκάς κεφάλαιο 17
  20 Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, ............ 28 ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν· 29 ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ' οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 30 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται.  
Στο συγκεκριμένο χωρίο της Αποκαλύψεως ο Ιωάννης αναφέρεται στον θάνατο των δύο μαρτύρων που θα στείλει ο Θεός στα χρόνια του Αντίχριστου. Συγκεκριμένα στον τόπο που θα επιτελεστεί ο θάνατός τους, και αυτός θα είναι η πλατεία μιας πόλης. Αυτή η πόλη πνευματικά καλείται Σόδομα και Αίγυπτος και επειδή αυτό είναι μπερδεμένο ο Ιωάννης το αποσαφηνίζει και μας λέει ότι θα γίνει στην πόλη που ο Κύριός μας σταυρώθηκε, δηλαδή στα Ιεροσόλυμα. Για ποιο λόγο όμως ο Ιωάννης να αναφέρει τα Σόδομα;
Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο καταλαβαίνουμε τον λόγο. Όταν ο Ιησούς ρωτάτε από τους Φαρισαίους για την Βασιλεία των ουρανών, αναφέρεται ξεκάθαρα στον Λώτ και στον τρόπο που έφυγε από την πόλη του τα Σόδομα. Μόλις έφυγε ο Λωτ από την πόλη ήρθε η οργή του Θεού. Όμως ο Λωτ δεν έφυγε μόνος και κυρίως δεν έφυγε αβοήθητος !!!! Έφυγε με την βοήθεια δύο αγγέλων που του έστειλε ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν ο Ιωάννης αναφέρει τα Σόδομα, αυτοί οι δύο μάρτυρες που θα στείλει ο Θεός τα χρονιά του Αντίχριστου θα παίξουν τον ρόλο αυτό. Θα βοηθήσουν τους ανθρώπους κυρίως υποδεικνύοντας τον Αντίχριστο και λιγότερο με το τι πρέπει να κάνουν. Διότι αδέλφιά μου γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, από τον Ιωάννη τον Θεολόγο και από τους Αγίους μας, δεν πρέπει να σφραγιστούμε και ΠΡΕΠΕΙ  να φύγουμε στα όρη (ή όπου  έχει ταχθεί στον καθένα από εμάς να πάει) , να κρυφτούμε μέχρι να έρθει η στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας, αλλα  και  να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει αβοήθητους.

Τώρα έρχεται το ερώτημα της Αιγύπτου. Ο Λωτ αναφέρεται διότι είχε την βοήθεια δύο αντρών. Και εμείς στα έσχατα χρόνια όμοιος θα έχουμε την βοήθεια των δύο μαρτύρων του Θεού. Η Αίγυπτος που κολλάει όμως;;!! ΜΗΠΩΣ ΛΕΩ ΜΗΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ;;; Διότι ο Ιωάννης το λέει, θα σας μιλήσω πνευματικά: τα Σόδομα τα αναφέρω για να συσχετίσω τους δύο μάρτυρες του Θεού που θα σκοτώσει ο Αντίχριστος με την βοήθεια που είχε ο Λωτ. Ποιος θα είναι όμως ο ρόλος των δύο αυτών ανθρώπων;; Θα υποδεικνύουν τον Αντίχριστο. Μήπως ο Αντίχριστος θα έχει σχέση με την Αίγυπτο;;  ΠΑΝΤΩΣ το Εβραϊκό όνομα του Αντίχριστου, ΙΩΣΗΦ έχει σχέση με την Αίγυπτο.