Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς..

2022-07-15 20:26

Αποκάλυψις  , κεφάλαιο  ΙΓ'

11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 

12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

 13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 

14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε. 

15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι

 

 Οπως  μας  αποκαλύπτει  ο  Θεός  , εκτός  του  Αντιχρίστου  θα  υπάρξει  και  δευτερο  θηρίο  "αναβαίνον  εκ  της  γης"  το  οποίο  θα  είναι  ο  Ψευδοπροφήτης  και  θα  εκτελεί  την  εξουσία  του  πρώτου  θηρίου. Πολλοί  μιλούν  οτι  αυτό  το  θηρίο  είναι  ο  8ος  Πάπας  Φραγκίσκος  αλλα  και  Ορθόδοξοι  γέροντες  μιλούν  για  ταύτιση  Θηρίου- Αντιχρίστου - Ψευδοπροφήτη  στην  περιγραφή  του  2ου  θηρίου  και  με  επιχειρήματα  προβάλλουν  τον  Παπα  Φραγκίσκο  σε  αυτη  την  θέση  ερμηνεύοντας  το  17ο κεφάλαιο  σαν να  μιλάει  ο άγγελος  για  το  2ο  θηρίο  αλλα  στην  πραγματικότητα  μιλάει  για  το  1ο θηριο  "του  έχοντος τας  επτας  κεφαλάς  και  τα  δέκα  κέρατα". Αρα  βλέπουμε  οτι  επιχειρείται  μια  θόλωση  των  νερών  ωστε  να  μην  περιμένουμε  2  θηρία  αλλα  μονον  1  πρόσωπο  που τελικα  μπορεί  ποτε  να  μην  αναλάβει  παγκόσμιο  θρησκευτικό  ρόλο.

   Με  την  επιχειρούμενη  αναλαμπή  της  Ορθοδοξίας  θα  πρέπει  να  υπάρχει  και  σχεδιασμός  ωστε  η  αναδυόμενη  αυτοκρατορία  ΡΩΣΙΑΣ-ΚΙΝΑΣ  που  θα  πρεσβεύει  τις  αξίες  της  Ορθοδοξίας  να  έχει  και  θρησκευτικό  ηγέτη  "δικο  της"  που  να  έχει  αντιταχθεί  (επικοινωνιακά πάντα..)  στο  σχέδιο  της  Πανθρησκείας  και  του  Οικουμενισμού  που  προωθείται  απο  την  υπάρχουσα  Ταξη  Πραγματων  με  κυριους  εκφραστές  τους  Παπα  Φραγκίσκο  και  Οικουμενικο  Πατριάρχη  Βαρθολομαίο.Αυτό  συνέβη  στην  "Αγια  και Μεγάλη  Συνοδο"  κατα  την  οποία  ειδαμε  ξεκάθαρα  αυτη  την  επικοινωνιακή  κοντρα  μεταξύ  Κωνσταντινούπολης - Μοσχας. Επομένως  αναμένεται  να  υπάρξει  αλλαγή  διοικησης  στην  Εκκλησιαστική  κορυφή  της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας  και  να  αναλάβει  πιθανότατα  ρόλο  Οικουμενικού  Πατριάρχη  ο  Πατριαρχής  Ρωσίας  Κυριλλος. Φυσικά  επειδή  οι  μισοί  Χριστιανοί  παγκοσμίως  (περίπου  1 δις)  ειναι  Παπικοί  αλλα  και  τα  υπόλοιπα  5  δις  των  ανθρώπων  (Μη  Χριστιανοί)  θα  είναι  δυσκολο  να  αποδεχθούν  εναν  αρχηγό  Εκκλησίας  με  300 εκ.  περίπου  πιστούς  αλλα  δεν  ξέρουμε  πως  ακριβώς  θα  λειτουργήσει  η  "Αναλαμπή  της  Ορθοδοξίας"  με  Ορθόδοξο  μανδύα  σε  Οικουμενιστικές  βάσεις  μιας  Εκκλησίας  με  ολες  τις  θρησκείες  εντός  της!!  Οπότε  το  δίδυμο  Παπα  Φραγκίσκου - Οικουμενικου Πατριάρχη  Κυριλλου  ειναι  σίγουρο  οτι  θα  διαδραματίσει  κυρίαρχο  ρόλο  στις  επερχόμενες  εξελίξεις.