ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ...

2015-09-15 09:37

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ  κεφάλαιο 12ο

13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρρενα. 

14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 

 

Το απόσπασμα που  αναφέραμε  μας  μιλάει  για  τον  ΤΡΟΠΟ  και  ΧΡΟΝΟ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  της  Εκκλησίας μας  κατα  τον  μεγάλο  διωγμό  του  Αντιχρίστου.Ας  δούμε  μια  ερμηνεία  του  Αγίου  Κυρίλλου..

 

Αγιος  Κυριλλος  (PG 133,892)

"βασιλεύει δε ο Αντίχριστος τρία και ήμισυ ετη μόνα, ουκ  εξ αποκρύφων λέγομεν, αλλ'εκ του Δανιήλ.φησί  γαρ και  δοθήσεται εν χειρί  αυτού  εως  καιρού  και  καιρών  και ήμισυ  καιρού. καιρός μεν ο εις  ενιαυτός, εν ώ τεως αύξει η παρουσία  αυτού, καιροί  δε τα  επίλοιπα δύο ετη της παρανομίας  εις  τρία ομού  συναριθμούμενα και το ήμισυ του  καιρού η εξάμηνος".

 

Ο Κυριος μας  σταυρώθηκε  ημέρα  Παρασκευή  και  πέθανε  στον  Σταυρό  στις 3 η ωρα  συμφωνα με  τις  Γραφές.Εμεινε  σωματικά  νεκρός  33  ωρες, 3  ωρες  την  Παρασκευή, 24 ωρες το  Σαββατο, 6  ωρες  την  Κυριακή. Παρατηρούμε  μια  αντιστοιχία  μεταξυ  του  χρόνου  των  εσχατων  και των  χρόνων  κοιμήσεως  του  Κυριου μας , αν  θέσουμε  οπου  ωρες/μηνες  έχουμε  3 + 24 + 6 ωρες/μηνες...

Θεωρώντας οτι  στον  1ο  χρόνο  των  3,5  συνολικά  ετων  ο  Αντίχριστος δεν θα έχει  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΞΟΥΣΙΑ αλλα  θα  δρα παρασκηνιακά και θα αυξάνει  η  παρουσία-δημοσιότητα  του  μπορούμε  να  ταυτίσουμε  τους 3 τελευταίους  μήνες  του  διαστήματος  αυτού  με  τις  3  ωρες της  Παρασκευής  που ο Κυριος μας  ηταν  νεκρός  στον  Σταυρό.Τα  2 ετη της  παρανομίας  του  θα  εχει  προφανως  ΕΠΙΣΗΜΗ  ΕΞΟΥΣΙΑ, ειναι  24  μήνες, μπορούμε να τα ταυτίσουμε  με τις  24 ωρες  του  Σαββάτου  που ο  Κυριος μας  ηταν στον  Τάφο  αλλα και κατέβηκε  εις  τον Αδη  οπου  και  κατέλυσε  το κρατος  του  Διαβόλου και τον θάνατο.Τελος, οι 6  μηνες (ημισυ καιρού)  αντιστοιχούν  στις  6 ωρες  της  Κυριακής  που ο Κυριος μας  ηταν  στον τάφο  ακολουθούμενες  απο την  ΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  αλλα και  προτυπωτικά  απο  την  ΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΟΛΩΝ ΜΑΣ  κατα  την  Β'ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ.