B'ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

2020-08-13 07:45
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΟΤΙ: 
 
«Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟ-ΟΓΔΟΟ ΑΙΩΝΑ»

«Μήπως ζοῦμε παραμονές τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου καί τοῦ ἐρχομοῦ τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας;... Ἐγώ σᾶς εἰδοποιῶ: ΠΡΟΣΕΞΩΜΕΝ-ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ γιατί σήμερα ζοῦμε ὅπως ἀκριβῶς στίς ἡμέρες τοῦ Νῶε... πού ἐνῶ ὁ Νῶε τούς προειδοποιοῦσε ὅτι ἔρχεται ὁ Κατακλυσμός, αὐτοί ἀπιστοῦσαν, γελοῦσαν καί τόν κορόϊδευαν... Καί βέβαια τελικά ἦλθε ο κατακλυσμός καί τούς ἔπιασε ὅλους στόν ὕπνο... Τό ἴδιο ἀκριβῶς θα γίνει καί τώρα ἡ Δευτέρα Παρουσία θά ἔλθει ΑΙΦΝΙΔΙΑ, ΞΑΦΝΙΚΑ καί δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι ΔΕΝ πρόκειται νά ἀντιληφθοῦν ὅτι ἔρχεται τό ΤΕΛΟΣ, ὅπως ἀκριβῶς συνέβει καί τότε ἐπί Νῶε». 

 

Ἀπόσπασμα ἀπό μία ὁμιλία τοῦ μακαριστού Γέροντος π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου πού ἔγινε τό 1986 μέ θέμα: «Περί Εἰδωλολατρείας Ε΄-Μάθημα 17ον».

https://www.youtube.com/watch?v=hda901s7uSg

 

 

«Αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. ὅταν γὰρ λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρί ἐχούση, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβη· πάντες ὑμεῖς υἱοὶ φωτὸς ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους. Ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς καὶ οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν».  (Α΄ Θεσ. ε΄, 2-6)

 

Βλέπετε τί λέγει ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος;

Ὅτι γιὰ ἐμᾶς, τοὺς πραγματικὰ πιστούς, τὰ ἀληθινὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ, δὲν θὰ ἔλθει ξαφνικὰ οὔτε θὰ μᾶς πιάσει στὸν ὕπνο ὅπως ὁ κλέπτης μέσα στὴν νύκτα, ἀλλὰ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΗ, γιατί ἐμεῖς εἴμαστε «ΥΙΟΙ ΦΩΤΟΣ» καὶ ὄχι «υἱοὶ τοῦ σκότους». 

«ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβη· πάντες ὑμεῖς υἱοὶ φωτὸς ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους».

Γι΄ αὐτούς, τούς «υἱοὺς τοῦ σκότους» θὰ ἔλθει «αἰφνίδια», ΞΑΦΝΙΚΑ καὶ θὰ τοὺς πιάσει ΟΛΟΥΣ στὸν ὕπνο καὶ ΔΕΝ θὰ καταλάβουν ἀπὸ ποὺ τοὺς ἦλθε, «αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρί ἐχούση, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν», καὶ ΟΧΙ ὅλους ἐμᾶς, «τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς» ἢ ἔστω, ὅσοι εἶναι «υἱοὶ φωτός».

 

https://www.patrokosmas.gr/themata.asp?isue=76&artid=5018


 

====================================================================================================

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΟΤΙ: 

«Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟ-ΟΓΔΟΟ ΑΙΩΝΑ»

 

--  Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής  

--  Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
 
--   Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας 
 
--  Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός 
 
--  Ὁ Ἅγιος Νεῖλος ὁ Ἁγιορείτης 
 
--  Ὁ Ἅγιος Νήφων Κωνσταντιανῆς 
 
--  Ὁ μεγάλος Διδάσκαλος Ἰωσήφ Βρυέννιος 
 
--  Ὁ Προφήτης Σολομών 
 
 

πηγη  --->   https://www.patrokosmas.gr/themata.asp?isue=76&artid=4978

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Και από καιρού παραλλάξεως του ενδελεχισμού και του  δοθήναι βδέλυγμα ερημώσεως ημέραι χίλιαι διακόσιαι ενενήκοντα. μακάριος ο υπομένων και φθάσας εις ημέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε».

(Δανιήλ ιβ΄, 11-13)

 

από την ημέρα που θα σταματήσει η καθημερινή θυσία των Εβραίων και θα στηθεί το βδέλυγμα της ερημώσεως στον χώρο που ήταν ο Ναός του Σολομώντος, θα περάσουν 1.290 ημέρες. Μακάριος και ευτυχισμένος θα είναι όποιος φθάσει τις 1.335 ημέρες

Ο Θεός δηλαδή με άλλα λόγια, ήταν σαν να έλεγε στον Προφήτη Δανιήλ ότι ο λαός του, το Ισραήλ, θα σωθεί αφού περάσουν 2.625 χρόνια  (1290+1335=2625)

Ναι, αλλά από πότε;

Μα του το είπε και αυτό. Από τότε που θα σταματήσει η καθημερινή θυσία τους και θα δοθεί το «βδέλυγμα της ερημώσεως». 

η αφετηρία που έδωσε ο Θεός στον Δανιήλ για να προσθέσει τις 2.625 ημέρες-έτη, είναι το έτος 605 π.Χ.  Το πρώτο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα, το 605 π.Χ. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε, ότι όταν εξεστράτευσε για πρώτη φορά εναντίον της Ιερουσαλήμ ο Ναβουχοδονόσορ, επί Βασιλέως Ιωακείμ, μαζί με τους πρώτους αιχμαλώτους που πήρε στην Βαβυλώνα, (μεταξύ αυτών και τον Προφήτη Δανιήλ και τους τρεις παίδας) αφού λεηλάτησε τον Ναόν του Σολομώντα, πήρε και πολλά από τα ιερά Σκεύη του Ναού στη Βαβυλώνα.

Εάν λοιπόν προσθέσουμε 2.625 χρόνια από το 605 π.Χ. θα φθάσουμε στο έτος 2020!!! 

Δειτε και  κατι  άλλο που μας  κλειδωνει  την  προφητεια  αυτη..απο  το  ετος  605 πΧ αν  προσθέσουμε   1290  ετη  πηγαίνουμε  στο   ετος  684 μΧ..τι συνεβη  τοτε???  αρχιζει  η ανοικοδόμηση  του  τεμενους του  Ομαρ, δηλαδη  τοτε  σταματησε  η  καθημερινη  θυσια  των  Εβραιων στον Ναο  τους!!!  Ακομη,  απο  το  ετος  685 μΧ   οπότε  και  αρχίζει  η  ανοικοδόμηση  του  ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ  ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ (ΤΕΜΕΝΟΣ  ΟΜΑΡ)  εως  το 2020  ειναι  ακριβως  1335  ετη  (2020 - 685 = 1335)...

Οποτε και απο εδω προκύπτει  ΟΤΙ  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΠΛΕΟΝ  ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ καθως οι αποκλίσεις  που υπάρχουν απο το 2020 δεν ειναι σημαντικες..

 

πηγες -->  1 . https://www.patrokosmas.gr/eshatologika.asp?isue=170&artid=4425  

                 2.  βιβλιο  π,Μαξιμου  "2018- το τελος  του κοσμου-β'Παρουσια"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κατα  Ματθαίον κεφ 24ο

32 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

33 οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.

34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

 

Συναξάριον  της  Μεγάλης  Δευτέρας

"μνημονεύουμε και τη άκαρπο συκή, την οποία καταράστηκε ο Κύριος και ξεράθηκε αμέσως. Συμβολίζει τόσο τη Συναγωγή των Εβραίων, η οποία δεν είχε πνευματικούς καρπούς, όσο και κάθε άνθρωπο που στερείται πνευματικών καρπών, αρετών"

 

Αγιος Ιωάννης  Χρυσόστομος

"Η συκιά  αυτή (που καταράσθηκε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο) οι  περισσότεροι απο τους ερμηνευτές λένε  οτι  συμβολίζει  την Συναγωγή  των  Ιουδαίων"

 

Η συκιά  που  συμβολίζει  την  Συναγωγή  των  Ιουδαίων  ΠΟΤΕ  ΕΠΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΕ,  ΠΟΤΕ  ΔΗΛΑΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ  ΤΗΝ  ΣΥΝΑΓΩΓΗ  ΤΟΥΣ, ΠΟΤΕ  ΔΗΛΑΔΗ  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  ΜΕΣΑ ΣΕ  ΕΠΙΣΗΜΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ  ΧΩΡΟ  ΤΟΥΣ (ΚΡΑΤΟΣ)???

Το  1948  με  την  ΙΔΡΥΣΗ  ΤΟΥ  ΙΣΡΑΗΛ...Αρα  το  ΣΗΜΕΙΟ  ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ  των  γεγονότων  του  "θέρους", της  Β΄ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ του Κυριου μας  ειναι  το έτος  1948...Για να  δούμε  και  το  ΤΕΛΙΚΟ  ΧΡΟΝΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΟ του  "θέρους"....Μας  λέει  ο Κυριος μας  οτι  ολα  αυτα  θα  συμβούν  στο  χρονικό  διάστημα  ΜΙΑΣ  ΓΕΝΙΑΣ "οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη".....

1.  Απο  Αδαμ  εως  Χριστού  γενεές  77  σε  συνολικά  5508  ετη, δηλαδη  ΜΕΣΟΣ  ΟΡΟΣ  ΓΕΝΙΑΣ = 71,5 ετη..

2. Στους  ψαλμούς  (89) διαβάζουμε  "αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐὰν  δὲ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη"

3.  Απο την  γέννηση  του Κυριου μας  εως  και  την  καταστροφή  της  Ιερουσαλημ  ειναι  70 ετη.

Απο  τα  παραπάνω  στοιχεία  καταλήγουμε  οτι  το  ΧΡΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΣΤΗΜΑ  1 ΓΕΝΙΑΣ == 70 - 80 ετη.....Αρα  απο  εδω  καταλήγουμε  συμπερασματικά  οτι  ΧΡΟΝΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΟ "θερους" == 1948 + 70/80 == 2018 - 2028..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παμε  να  δούμε  και  τις  ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ  που υπάρχουν  για    ΗΜΕΡΑ - ΩΡΑ   της  αναμενόμενης  Β΄ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  του  Κυριου μας..

 

 Αγιος  Ιωαννης ο Χρυσόστομος

"Ουτε τον χρόνον μας  απέκρυψε, αλλα  μας  τον  εσήμανε και  εφανέρωσε  συνεσκιασμένα, με τύπους, με σκιές οχι πολυ καθαρά..."

(PG 54,447).  

 

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης 

«Κατά το μεσονύκτιον λοιπόν της Κυριακής έχει να γίνει η Δευτέρα Παρουσία, καθώς τούτο οι θεοφόροι Πατέρες λέγουσι»

(Ἁγίου Νικοδήμου Αγιορείτου «Πνευματικά γυμνάσματα», σελ. 273)

 

 

 Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος:

«Γι' αυτό τον λόγον περιτέμνεται το παιδί την ημέρα την ογδόη, από την ημέρα που γεννήθηκε, επειδή ακριβώς επρόκειτο αυτή την ημέρα, την ογδόη, δηλαδή την Κυριακή, να γίνει η Ανάσταση του Κυρίου μας η οποία και συμβολίζει την πνευματική περιτομή της αμαρτίας, που θα γίνει σε όλον τον κόσμο κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Εάν δεν είναι έτσι, τότε για ποιό λόγον, ο Μωϋσής δεν διέταξε να γίνεται η περιτομή του παιδιού την έκτη ημέρα η την ένατη, η την δέκατη; Ο λόγος λοιπόν είναι ολοφάνερος γιατί έπρεπε να γίνεται την ογδόη. Επειδή ακριβώς ήταν η ημέρα που θα γινόταν η Ανάσταση του Κυρίου μας».

(P.G. 50, 808)

 

 

«Επειδή δε ο νυμφίος εβράδυνεν, όλες (οι 10 Παρθένες) είχαν νυστάξει και "εκοιμώντο". Με αυτά δείχνει πάλιν ότι δεν θα είναι ολίγος ο χρόνος που θα μεσολαβήση, δια να αποτρέψη τους μαθητάς από του να αναμένουν να εμφανισθή η βασιλεία Του πολύ σύντομα. Διότι αυτό ήλπιζαν. Δια αυτό και συνεχώς τους συγκρατεί από αυτήν την ελπίδα. Μετά δε από αυτό, φανερώνει και τούτο, ότι ύπνος είναι ο θάνατος...

"Κατά τα μεσάνυκτα όμως ηκούσθη μία φωνή".  Εδώ πάλιν θέλει να δείξη ότι η ανάστασις θα γίνη κατά την διάρκειαν της νυκτός». 

(ΕΠΕ 12, 82) 

 

Αρα  βλέπουμε  αγαπητοί μου  αδελφοί  οτι  ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ  ΑΠΕΚΡΥΨΕ  ΤΙΠΟΤΑ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΑΓΙΟΥΣ  ΤΟΥ  αλλα  ολα  μας  τα  έχουν  πει........

Γνωρίζουμε  δηλαδή  οτι  η  Β'ΠΑΡΟΥΣΙΑ  του  Κυρίου μας  θα  γίνει    ΗΜΕΡΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ ,  ΕΝ  ΤΩ ΜΕΣΩ ΤΗΣ  ΝΥΚΤΟΣ . Ειχε  διαφημιστει  ως  ετος  Β'ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  το  2018  αλλα  οπως  είδαμε  στην  παραβολή  των  10  παρθένων  "ο Κυριος  εβραδυνεν"  για να  μπορέσει  να  "ελέγξει"  την  ετοιμότητα-προετοιμασια  των  10  παρθένων...και  απο  εδω  προκύπτει  οτι  πολυ  κοντα  στο  ετος  2018   ΕΡΧΕΤΑΙ  Ο ΚΥΡΙΟΣ  ΜΑΣ  στην  Β' ΕΝΔΟΞΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ!

 

**  πολλα  στοιχεία  εχουν παρθει  απο  το  βιβλίο  π.Μαξιμου  "2018 - το  τελος  του  κοσμου -  η Β'Παρουσια"