αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι αι ενώπιον τού Κυρίου της γής εστώσαι

2022-04-22 08:20

 

Κατα  Ματθαίον  Ευαγγέλιο  κεφ 24ο - στιχος 36

"Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος"

 

    H  Εσχατολογική  Γνώση  ,που  εμπεριέχει  λεπτομέρειες  τόσο για  τον  ακριβή  χρόνο  της  Β΄Παρουσίας  του  Κυρίου μας  αλλα και  για  τον  Αντίχριστο (ετος  γέννησης-εμφάνισης-πρόσωπο)  , ειναι  ΚΑΤΑ  ΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  κεκαλυμμένη και  κρυφή  για  όλο  το  χρονικό  διάστημα  που εκτείνεται απο  τα χρόνια  του  ΧΡΙΣΤΟΥ  εως  τις  ημέρες  μας  και  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ  μονον  στα  έσχατα  χρόνια  καθως  τότε  ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ  ΤΟΤΕ  έχει  αξία  και  θα  βοηθήσει  ΘΕΤΙΚΑ  την  Εκκλησια  ως  προς  την  ενημέρωση  της.  O  περιορισμός  στα  σχέδια  του  Διαβόλου  ειναι  επίσης  ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ  καθως  αν  υπήρχε  καταγεγραμμένη  στην Γραφή  ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΡΟΝΟΣ  Β΄ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  ο  Διάβολος θα  μπορούσε  να  σχεδιάσει  την  υποδούλωση  της  ανθρωπότητος με  ΑΚΡΙΒΕΙΑ  και  να  έχει  πολλά  πλεονεκτήματα  στους  εσχάτους  καιρούς (οπως  είναι  αλλαγή  των σχεδίων του ωστε να μπερδέψει τον κόσμο..).  Ετσι  λοιπόν  βλέπουμε  την  ΜΕΓΑΛΗ  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ  που έχει  η  ΑΠΟΚΡΥΨΗ  ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  για 2000 περίπου  χρόνια  αλλα  και  την  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  τους  τον κατάλληλο  καιρό οταν  ήρθε  το πλήρωμα  του  χρόνου.

    Αυτη  η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΧΡΟΝΩΝ-ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  θα πρέπει επομένως να γίνει  σε  συγκεκριμένη χρονική  στιγμή  και απο συγκεκριμένους  ΜΟΝΟΝ μαρτυρες Του ΘΕΟΥ  των  οποίων  μια εκ των  αποστολών  θα ειναι  ακριβως  αυτη. Επομένως  βλέπουμε  οτι είναι  ΚΑΙΡΙΑΣ  ΣΗΜΑΣΙΑΣ  αυτη  η ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ  καθως η ΓΝΩΣΗ  τους  ΑΚΑΙΡΑ  θα  εξυπηρετούσε  τους  σχεδιασμούς  του  διαβόλου και ΜΟΝΟΝ και σε  καμμια περιπτωση  δεν θα  βοηθούσε τους  πιστούς των Εσχάτων  ουσιαστικα. Ουσιαστική  και  χρήσιμη  θα είναι  η ΓΝΩΣΗ  αυτη στο μικρό  ποίμνιο  απο την  στιγμή  που ΘΑ  ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ  ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ  και μονον  σε  κατ ιδιαν  ενημέρωση  απο τους δυο μαρτυρες  ΠΟΥ ΘΑ  ΓΝΡΙΖΟΥΝ  ,ΜΑΚΡΙΑ απο το  αγρυπνο βλεμα  του πονηρου εχθρου που ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΕς ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (internet,τηλεφωνια κτλ).

Τελος η κολοβωση  των ημερων  θα  γίνει  κατορθωτή  με την αντίθετη απο την ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  τεχνικη  την  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΑΚΑΙΡΑ  ωστε ετσι  να ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΔΡΑΣΕΙ ΣΕ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ που έχει  σχεδιάσει να  ξεκινήσει ο πονηρος τις ενέργειες  του  αφου οπως μας λεει η Γραφη "τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι" και επομένως επειδη ο διαβολος κινειται  στο σκοταδι ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ,οπως ακριβως οταν αναβουμε το φως και ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ!

 

 

 

Αποκάλυψις  Αγιου Ιωαννου  κεφάλαιο ια΄ στίχος 8
 καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 
 
Λουκάς κεφάλαιο 17
  20 Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, ............ 28 ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν· 29 ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ' οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 30 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται.
  
Γενεσις,κεφαλαιο 19
15 ἐσπούδαζον οἱ ἄγγελοι τὸν Λὼτ λέγοντες· ἀναστὰς λάβε τὴν γυναῖκά σου καὶ τὰς δύο θυγατέρας σου, ἃς ἔχεις, καὶ ἔξελθε, ἵνα μὴ καὶ σὺ συναπόλῃ ταῖς ἀνομίαις τῆς πόλεως.
16 καὶ ἐκράτησαν οἱ ἄγγελοι τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ τῆς χειρὸς τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν χειρῶν τῶν δύο θυγατέρων αὐτοῦ, ἐν τῷ φείσασθαι Κύριον αὐτοῦ. 
17 καὶ ἐγένετο, ἡνίκα ἐξήγαγον αὐτοὺς ἔξω καὶ εἶπαν· σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν· μὴ περιβλέψῃ εἰς τὰ ὀπίσω, μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ· εἰς τὸ ὄρος σῴζου, μήποτε συμπαραληφθῇς
 
Αποκαλυψις Αγιου Ιωαννου
6-5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 
6-6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς
 
 
Στο συγκεκριμένο χωρίο της Αποκαλύψεως ο Ιωάννης αναφέρεται στον θάνατο των δύο μαρτύρων που θα στείλει ο Θεός στα χρόνια του Αντίχριστου. Συγκεκριμένα στον τόπο που θα επιτελεστεί ο θάνατός τους, και αυτός θα είναι η πλατεία μιας πόλης. Αυτή η πόλη πνευματικά καλείται Σόδομα και Αίγυπτος και επειδή αυτό είναι μπερδεμένο ο Ιωάννης το αποσαφηνίζει και μας λέει ότι θα γίνει στην πόλη που ο Κύριός μας σταυρώθηκε, δηλαδή στα Ιεροσόλυμα. Για ποιο λόγο όμως ο Ιωάννης να αναφέρει τα Σόδομα;
Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο καταλαβαίνουμε τον λόγο. Όταν ο Ιησούς ρωτάτε από τους Φαρισαίους για την Βασιλεία των ουρανών, αναφέρεται ξεκάθαρα στον Λώτ και στον τρόπο που έφυγε από την πόλη του τα Σόδομα. Μόλις έφυγε ο Λωτ από την πόλη ήρθε η οργή του Θεού. Όμως ο Λωτ δεν έφυγε μόνος και κυρίως δεν έφυγε αβοήθητος !!!! Έφυγε με την βοήθεια δύο αγγέλων που του έστειλε ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν ο Ιωάννης αναφέρει τα Σόδομα, αυτοί οι δύο μάρτυρες που θα στείλει ο Θεός τα χρονιά του Αντίχριστου θα παίξουν τον ρόλο αυτό. Θα βοηθήσουν τους ανθρώπους κυρίως υποδεικνύοντας τον Αντίχριστο και λιγότερο με το τι πρέπει να κάνουν. Διότι αδέλφιά μου γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, από τον Ιωάννη τον Θεολόγο και από τους Αγίους μας, δεν πρέπει να σφραγιστούμε και ΠΡΕΠΕΙ  να φύγουμε στα όρη (ή όπου  έχει ταχθεί στον καθένα από εμάς να πάει) , να κρυφτούμε μέχρι να έρθει η στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας, αλλα  και  να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει αβοήθητους.
Τώρα έρχεται το ερώτημα της Αιγύπτου. Ο Λωτ αναφέρεται διότι είχε την βοήθεια δύο αντρών. Και εμείς στα έσχατα χρόνια όμοιος θα έχουμε την βοήθεια των δύο μαρτύρων του Θεού. Η Αίγυπτος που κολλάει όμως;;!! ΜΗΠΩΣ ΛΕΩ ΜΗΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ;;; Διότι ο Ιωάννης το λέει, θα σας μιλήσω πνευματικά: τα Σόδομα τα αναφέρω για να συσχετίσω τους δύο μάρτυρες του Θεού που θα σκοτώσει ο Αντίχριστος με την βοήθεια που είχε ο Λωτ. Ποιος θα είναι όμως ο ρόλος των δύο αυτών ανθρώπων;; Θα υποδεικνύουν τον Αντίχριστο. Μήπως ο Αντίχριστος θα έχει σχέση με την Αίγυπτο;;  ΠΑΝΤΩΣ το Εβραϊκό όνομα του Αντίχριστου, ΙΩΣΗΦ έχει σχέση με την Αίγυπτο. 

  Επίσης απο την Αποκάλυψη (κεφάλαιο 6) ο καθήμενος επι του ιππου με τον ζυγον ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ..και ο ζυγος-ζυγαρια τι μας  υποδηλώνει?η  ζυγαριά  στηρίζεται  στην ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ των 2 δισκων και αν  θεωρήσουμε  οτι ο ενας δισκος ειναι ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ με τις σκοτεινές διαβολικές  δυνάμεις  και ο έτερος  δισκος οι 2 ΠΡΟΦΗΤΕς με τους υπόλοιπους πιστους και γενικότερα την ΘΕΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ  μπορούμε να πούμε  οτι  εδω  με  ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΤΡΟΠΟ  Ο ΘΕΟΣ  ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ  ΠΕΙ  ΟΤΙ ΑΠΟ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ  ΠΡΟΣ  ΕΞΙΣΣΟΡΟΠΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ!Και η  δράση  αυτη  σχετίζεται με  διάφορες  αποκαλύψεις ημερομηνιών εναρξης  γεγονότων  που έχουν ως ΣΤΟΧΟ  την  παράταση στην  δράση  του διαβόλου καθως ο διαβολος ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ  ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΕΙ  και να  δράσει  σε καποια ημερομηνία ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ. 

   Επομένως και απο εδώ προκύπτει Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  ΕΜΦΑΝΙΣΗ  ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΣΩΜΑ  ΔΡΩΝΤΑΣ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΗΛΙΑ/ΕΝΩΧ  ΚΑΙ ΤΟΥ  ΜΑΡΤΥΡΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ  σε  αντιδιαστολή  με  οσα λέγονται και γραφονται  οτι οι 2 προφήτες θα είναι η ΠΑΛΑΙΑ και η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.Φυσικά  οι 2 προφητες θα ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ αλλα  και με  την ΝΕΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ ,οπως ακριβως ο ενας προφήτης-μαρτυρας Εσχατων θα κινείται εν πνεύματι και δυναμει του προφήτου που ΕΖΗΣΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  και ο έτερος προφήτης-μαρτυρας  θα κινείται εν πνεύματι και δυναμει του  προφητου-μαρτυρα  που ΕΖΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  με  παρόμοιο τρόπο θα μπορούμε να  τους  ΣΥΣΧΕΤΙΣΟΥΜΕ με την  ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ που συνεβη το 2013...ο  νοων  νοείτω!!

 Τελος υποδηλώνεται και ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  που θα ειναι  λιγο πριν ή λιγο μετα απο μια ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΚΡΙΣΗ!

ΚΥΡΙΟΣ  ΜΕΘ ΗΜΩΝ