ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ..ΠΛΑΝΗΣΑΙ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ

2022-07-08 12:20
Η ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
1)  Ησαιας 2,4 καὶ κρινεῖ ἀναμέσον τῶν ἐθνῶν καὶ ἐλέγξει λαὸν πολύν, καὶ συγκόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐ λήψεται ἔθνος ἐπ᾿ ἔθνος μάχαιραν, καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν.
Το χωρίο αυτο μας μιλάει για την ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και την "μετατροπή" των οπλων σε άροτρα και την γενική ειρήνη επι της γης που ήδη έχει συντελεστεί αλλά σε πνευματικό επίπεδο μόνον. Το "κρινεί αναμέσον των εθνών" μας ξεκαθαρίζει οτι πρόκειται για τον ΜΕΣΣΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ που είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΣ της ανθρωπότητας. Οι αναλαμπιστές μας λένε αυτο ακριβώς ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ την πνευματική διάσταση αυτης της προφητείας, οτι δηλαδή θα ερθει ο Βασιλέας Ιωαννης προσφέροντας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ και ο κόσμος θα μετατρέψει τα οπλα σε εργαλεία εκμετάλλευσης της γης!!!
Ακουστε και τον π.Αθανάσιο Μυτιληναίο αναλύοντας το παραπάνω χωρίο να αποδεικνύει οτι η Αναλαμπή της Ορθοδοξίας αποτελεί ΑΙΡΕΣΗ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=JP6KImJqGmU   
 
2)  ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ 'ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ'25-12-08
https://www.youtube.com/watch?v=pDXEo_Q0PfU
Ακουστε τον γεροντα (1.24) να λέει "ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ"!!!! Καμμια αναφορά για Αναλαμπή Ορθοδοξίας!!!
 
3)  Μια μεγάλη ΠΛΑΝΗ που διακινείται εντέχνως απο τα ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ είναι αυτη της αναμενόμενης ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.Ο καλοπροαίρετος αναγνώστης ας διαβάσει το κείμενο που αναλύει με θεολογική ακρίβεια απο το 1985 ο Μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσενίος Κομπούγιας
https://agioskosmas.gr/antiairetika.asp?isue=147&artid=5085

Η ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Μια μεγάλη ΠΛΑΝΗ που διακινείται εντέχνως απο τα ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ είναι αυτη της αναμενόμενης ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
Παραθέτουμε 5 αποδεικτικά  στοιχεία  που  ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ  ΟΛΟΦΑΝΕΡΑ  ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΠΛΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ωστε την  επερχόμενη  ανάδειξη  του  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  να πιστέψουν  οτι πρόκειται  για  ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΒΑΣΙΛΕΑ και ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.Προσοχη μεγαλη αδέλφια  ενημερώνουμε και για το ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ αλλα και για την παγιδα αυτη του πονηρού  εχθρού μας...
 

1)  

    .Ο καλοπροαίρετος αναγνώστης ας διαβάσει το κείμενο που αναλύει με θεολογική ακρίβεια απο το 1985 ο Μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσενίος Κομπούγιας.
 
«Οἱ περισσότερον γνωστές καί συνεχῶς χρησιμοποιούμενες ψευδοπροφητεῖες εἶναι τοῦ ἀγνώστου Ἀγαθαγγέλου, ἑνός ἀνωνύμου τοῦ 1050, δῆθεν τοῦ Μεθοδίου, δῆθεν τοῦ Ταρασίου Κων/λεως, δῆθεν τοῦ Ἀνδρέου τοῦ διά Χριστόν  σαλοῦ οἱ χρησμοί τοῦ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ. Ἀναφέρονται ἐπίσης ἕτεροι ἀκατανόητοι χρησμοί, οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν  χαραγμένοι δῆθεν ἐπί τοῦ... ἀνυπάρκτου τάφου τοῦ Μ.Κωνσταντίνου μέ ἀκατανόητα μονογράμματα, τά ὁποῖα  συμπληρώνουν διάφοροι ἑρμηνευτές. Ὑπάρχουν δέ καί  ἄλλες διφορούμενες, ἀλλοπρόσαλλοι, παιδαριώδεις καί διά  γέλωτα, ἀλληλοψευδόμενες προφητεῖες, σέ γλῶσσα ἀνοήτου Πυθίας. Ὅλες αὐτές εἶναι ἄγνωστοι ἐπισήμως στήν Ἐκκλησία, τήν ἱστορία, τήν θεολογία, καί διεδόθησαν κατά τό διάστημα τῆς δουλείας τοῦ Γένους μας»
 
Ὕστερα ἀπ’ ὅλα αὐτά φαίνεται σαφῶς, ὅτι ὁ Κύριος δέν θά βασιλεύσῃ ὁρατῶς, οὔτε ἀοράτως στήν γῆ γιά μικρό ἤ μεγάλο διάστημα, οὔτε θά ἐπικρατήσῃ γενικῶς ἰδεώδης πνευματική ζωή, κατόπιν μάλιστα τῆς πρωτοφανοῦς ἀποστασίας καί ἀθεῒας, ἀπό τήν ὁποία ὁ κόσμος ὁδηγεῖται ὁλοταχῶς στήν καταστροφή καί αὐτοκαταστροφή. Ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι προσωρινή, εἶναι αἰώνια στούς πνευματικούς κόσμους τῶν οὐρανῶν. Τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ἡ ὁποία δέν θά ἔχει τέλος, ἤδη ὅσοι πιστεύουμε εἴμαστε μέτοχοι. Τό  δέ περίφημο Κ΄ κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως, τό ὁποῖο ἔγινε σημεῖο ἀντιλεγόμενο διά μέσου τῶν αἰώνων καί πολλούς ὁδήγησε σέ πλάνη ἤ ἀκόμα καί σέ πείσμονα αἵρεση, δέν μιλᾶ γιά ἐγκόσμια βασιλεία,ἀλλά γιά οὐράνια, μέ ψυχές ἁγίων. Οὔτε ὁ Κύριος εἶπε κάτι τέτοιο, πουθενά στό Εὐαγγέλιο, οὔτε οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, οὔτε οἱ μεγάλοι  Ἅγιοι καί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε ἡ Ἱερά Παράδοση, οὔτε δίδαξε ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία, οὔτε ἡ δογματική, οὔτε πίστεψε τό σύνολο τῆς Ἐκκλησίας καί δέχτηκε ποτέ τήν ἀτομική ἰδέα μερικῶν, περί ἐπικείμενης ἐπίγειας βασιλείας ἤ ἁγιοποιήσεως τοῦ κόσμου,πρίν ἀπό τήν Δευτέρα Παρουσία. Καί μόνο οἱ ἀντίχριστοι χιλιαστές  καί ὀρθόδοξοι ὀνειροπόλοι μέ τά δεκάδες συμβολικά, δυσνόητα καί παρανοημένα χωρία τά ὁποῖα προβάλλουν, περιμένουν ἐπίγεια βασιλεία καί θέλουν νά πείσουν γι’ αὐτήν καί ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι προσδοκῶμεν μόνο τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, τήν κρίση καί τήν ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 
 
(Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κομπούγια, «Σημεῖα τῆς Συντελείας τοῦ Κόσμου» Ἐκδόσεις “Ὀρθοδόξου Τύπου” Ἀθῆναι 1985)
 
εδω μπορείτε να διαβασετε  ολόκληρη  την ανάλυση  του π.Αρσενίου Κομπούγια,
 
https://agioskosmas.gr/antiairetika.asp?isue=147&artid=5085
 
 
 
 

2)  

    Αί πορνείαι, μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι, κλοπαί και φόνοι, θά πολιτεύωνται, εν τω καιρω εκείνω, και διά την ενέργειαν της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας, οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί την χάριν του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβον εις το Άγιον Βάπτισμα ως και την τύψιν της συνειδήσεως.
    Αί εκκλησίαι του Θεού θά στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλοίμονον τότε εις τούς εν τω κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστην, διότι δέν θά βλέπουν απο κανέναν φως επιγνώσεως, τότε θά αναχωρούν από τον κόσμον εις τα ιερά καταφύγια διά να εύρουν ψυχικήν ανακούφησιν των θλίψεών των και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στεναχωρίας. Και πάντα ταυτα γενήσονται διά τό ότι ο Αντίχριστος θέλη κυριεύση τά πάντα, και γενήσεται εξουσιαστής πάσης της Οικουμένης και θά ποιη τέρατα και σημεια κατά φαντασίαν' θέλει δέ δώση πονηράν σοφίαν εις τόν ταλαίπωρον άνθρωπον, να εφεύρη νά ομιλεί ο είς πρός τον άλλον, από την μίαν άκρην της γης, έως την άλλην' τότε θά πέτανται στόν αέρα ως πτηνά και διασχίζοντες τόν βυθόν της θαλάσσης ως ιχθύες.
  Και ταυτα πάντα ποιουντες οί δυστυχεις άνθρωποι, διαβουντες εν ανέσει, μή γνωρίζοντες οι ταλαίπωροι ότι ταυτα εστί πλάνη του Αντιχρίστου. Και τόσον θά προοδεύση την επιστήμην κατά φαντασίαν ο πονηρός, ώστε αποπλανησαι τούς ανθρώπους και μη πιστεύει είς την ύπαρξην του τρισυποστάτου Θεου.
   Τότε βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την απώλειαν του ανθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώση τάς ημέρας, διά τους ολίγους σωζωμένους, διότι θέλει πλανείσαι εί δυνατόν και τους εκλεκτούς.
    Τότε αιφνιδίως θέλει έλθη η δίστομος ρομφαία και θα θανατώσει τόν πλάνον και τους οπαδούς αυτού…».
 
 Αγιος Νείλος ο Μυροβλήτηςβιβλίον «Ευαγγελικός Κήπος», της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου
 
 
Ο αγιος Νειλος ο μυροβλήτης μιλάει για αμαρτίες, πρόοδο της επιστήμης (τηλεπικοινωνίες,αεροπλάνα,υποβρύχια) , ανετη  διαβίωση, ασεβείς Ποιμένες....ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ...στην συνέχεια δεν αναφέρει  ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  παρα μόνον για Αντίχριστο - κολόβωση ημερών -διωγμος -ΠΛΑΝΗ - Β'ΠΑΡΟΥΣΙΑ!!
 
 
 

3)

    Ησαιας 2,4
    καὶ κρινεῖ ἀναμέσον τῶν ἐθνῶν καὶ ἐλέγξει λαὸν πολύν, καὶ συγκόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐ λήψεται ἔθνος ἐπ᾿ ἔθνος μάχαιραν, καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν.
Το χωρίο αυτο μας μιλάει για την ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και την "μετατροπή" των οπλων σε άροτρα και την γενική ειρήνη επι της γης που ήδη έχει συντελεστεί αλλά σε πνευματικό επίπεδο μόνον. Το "κρινεί αναμέσον των εθνών" μας ξεκαθαρίζει οτι πρόκειται για τον ΜΕΣΣΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ που είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΣ της ανθρωπότητας. Οι αναλαμπιστές μας λένε αυτο ακριβώς ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ την πνευματική διάσταση αυτης της προφητείας, οτι δηλαδή θα ερθει ο Βασιλέας Ιωαννης προσφέροντας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ και ο κόσμος θα μετατρέψει τα οπλα σε εργαλεία εκμετάλλευσης της γης!!!
 
Ακουστε και τον π.Αθανάσιο Μυτιληναίο αναλύοντας το παραπάνω χωρίο να αποδεικνύει οτι η Αναλαμπή της Ορθοδοξίας αποτελεί ΑΙΡΕΣΗ!!!
 
https://www.youtube.com/watch?v=JP6KImJqGmU   
 
 

4)  

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ 'ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ'25-12-08
 
https://www.youtube.com/watch?v=pDXEo_Q0PfU
 
Ακουστε τον γεροντα (1.24) να λέει "ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ"!!!! Καμμια αναφορά για Αναλαμπή Ορθοδοξίας!!!
 
 

5)

   οπως μας λέει ο Κυριος μας παραβολικά  (Ματθαιον κεφ.ΙΓ,24-39) , θα έχουμε ΖΙΖΑΝΙΑ και στα εκκλησιαστικά ζητήματα τα οποια ο Κυριος ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΤΑ ΞΕΡΙΖΩΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΤΑ ΑΦΗΝΕΙ ΕΩΣ ΤΗΣ Β'ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ - ΚΡΙΣΕΩΣ "ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ"!!αρα οι ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΜΑΘΑΝ-ΓΝΩΡΙΣΑΝ απο τον Κυριο μας οτι ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και ξεριζωμος των ζιζανιων(υιοι πονηρου-πλανες κτλ)...οπότε οι ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΑΞΕΩΣ στα ΕΣΧΑΤΑ χρονια οπου είμαστε  εως την Β'ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ!....τωρα οσοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν τα αντίθετα  ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ οτι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ (ΠΟΙΜΕΝΕΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ κτλ)...!!!
 
 

https://o-antichristos-apekaly-thi.webnode.gr/news/%e1%bc%a6lthen-a%e1%bd%90to%e1%bf%a6-%e1%bd%81-%e1%bc%90chthr%e1%bd%b8s-ka%e1%bd%b6-%e1%bc%94speire-zizania-%e1%bc%80n%e1%bd%b0-meson-to%e1%bf%a6-sitoy/