είμαστε στις Εσχατες Ημέρες,τι πρέπει να κάνουμε?

2022-12-31 00:00

αγαπητοί μου αδελφοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ, ΗΓΓΙΚΕΝ ΓΑΡ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

 

Μετάνοια σημαίνει ανανέωσις του βαπτίσματος.

Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεόν για νέα ζωή. 

Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως

Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας. 

Μετάνοια σημαίνει σκέψις αυτοκατακρίσεως, αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για την σωτηρία του εαυτού μας

Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξις της απελπισίας. 

Μετανοών σημαίνει κατάδικος απηλλαγμένος από αισχύνη.

Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσις με τον Κύριον, με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. 

Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως. 

Μετάνοια σημαίνει θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων

Μετανοών σημαίνει επινοητής τιμωριών του εαυτού του. 

Μετάνοια σημαίνει υπερβολική ταλαιπωρία της κοιλίας (με νηστεία) και κτύπημα της ψυχής με υπερβολική συναίσθησι.

   Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου / Περί μετανοίας

 

    Άνθρωποι χριστιανοί να φωνάζουν νύκτα, και ημέραν το Άγιε επίσκεψαι, και ίασαι τας ασθενείας η­μών, και ο Κύριος να μη δύναται να τους ιατρεύση, με το να μην έχουν αυτοί είδησιν, ποίαις είναι οι ασθένειαίς τους, δια τας οποίας παρακα­λούν, και με όλον όπου αύται είναι τόσαι πολλαί, και διάφοροι.Αυτή είναι η αφορμή της απωλείας όπου χάνονται τόσοι χριστιανοί, και πτωχοί, και πλούσιοι, και άρχοντες, και ιδιώται, και νέοι, και γέροντες, και μοναχοί, και ιερείς. Διότι μία ιατρεία είναι τούτων όλων κοινώς των ασθενειών, η κοινωνία θείας φύσεως, ήγουν το να λάβη τινάς την θείαν χάριν.
   Διότι κάθε άνθρωπος, ή σοφός, ή άσοφος, ή γνωστικός, ή ανόητος, ή στοχαστικός, ή αστόχαστος, ή παιδευμένος, ή απαίδευτος, ή πλούσιος, ή πτωχός, όσα καλά και αν κάμνη εις την παρουσαν ζωήν, όσα και αν αγωνίζεται, και κοπιάζη, ανίσως δεν συμβάλλουν, εις το να υγιάνη η ψυχή του από τας ασθενείας της, όλα εί­ναι μάταια, και ανωφελή, και κάμνουν την ψυχήν να μείνη έξω από την βασιλείαν των ουρανών. Διατί η βασιλεία των ουρανών δέχεται μόνον τας ψυχάς εκείνας όπου είναι υγιείς, και δεν έχουν καμμίαν ασθένειαν. 
   Λοιπόν κάθε άνθρωπος ας μη καταγίνεται, μήτε ας επιμελήται εις την παρούσαν ζωήν δια άλλο τίποτε, έξω μόνον δια τούτο, πως να ευρεθή η ψυχή του εις την υστερινήν ημέραν του θανάτου του υγιή, και ελευθερωμένη από κάθε πάθος κοσμικόν, και σαρκικόν.
  αναγκαίον είναι να ευρεθή εν ημέρα κρίσεως υγιής από τα πάθη της, δια να μη τα δράξη το πυρ της γεέννης, και την κρατήση μέσα εις την άσβεστόν του κάμινον, και την κατακαίη αιωνίως. Ότι το πυρ της γεέννης, δεν ημπορεί να καίει άλλους, αλλά μόνον εκείνους όπου έμειναν εις την παρούσαν ζωήν αγιάτρευτοι κατά τας ψυχάς τους, και ετσι αγιάτρευτοι επήγαν και εις την άλλην ζωήν.
 
ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ
 
 
 
Ζούμε στις  εσχατες ημέρες. Είναι αναμενόμενο να υπάρχει πολυ μεγάλη ΠΛΑΝΗ προερχόμενη απο τον Διάβολο.Ο πονηρός εχθρός μας  πάντα επεδίωκε να ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΙ τους ανθρώπους.Ετσι και στην εποχη μας.Θέλει να ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ με θέματα πνευματικά αλλα να ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ και τις  ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ!
Πολλοι  ομιλουν  οτι θα πρέπει να  κάνουμε  ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ-ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ και αυτό μας ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ.
Πολλοι  ομιλούν  για  διαφόρων  ειδων  ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ  διαβολικά στην εποχή μας και οποιος τα πάρει κολάζεται.
Αλλοι  ομιλούν  περί ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ-ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ που θα πρέπει να έχει ο καθε ανθρωπος  και για ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΠΑΘΩΝ που θα πρέπει  οπωσδηποτε να  κάνει  ωστε να  ΣΩΘΕΙ.
   ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ και ΧΑΡΑΓΜΑ  του διαβόλου ειναι να κάνεις το ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ στην ζωη σου, να είσαι μακρια απο οσα ΖΗΤΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. Ετσι αν για  παράδειγμα  κάποιος ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ και εξακολουθεί να κάνει την  ζωη του οπως πριν, ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΣ  στον λογισμο  οτι ειναι ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΩΘΕΙ,ενα είναι σίγουρο  οτι με τα ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑ ΠΑΘΗ ΜΕΣΑ ΤΟΥ θα κολαστεί  καθως ο διάβολος με τους λογισμούς  κενοδοξιας-Υπερηφανείας  ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΑ ΠΑΘΗ-ΑΜΑΡΤΙΕΣ-ΑΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ και θα το έχει συνεχως στον κυκλο "εισαι ομολογητης οπως οι παλαιότεροι Αγιοι Ομολογητές","είσαι Ορθόδοξος εσυ και Αιρετικοί ολοι οι αλλοι που δεν κάνουν οπως εσυ" κτλ.  Εδω να τονίσουμε κατι σημαντικό...Στην περίοδο της Εικονομαχίας  οπότε και εδρασε ο Αγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης (ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ καθως τον αναφέρει και ο Αγιος Συμεων ο Νεος Θεολόγος (10-11ο αιωνα) ως Στυλο της Ορθοδοξίας και ΜΕΓΑ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ) το 99% των ανθρώπων είχαν ΠΙΣΤΗ και ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ και ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ, οπότε και ηταν πολυ σημαντικό ο Ποιμένας που θα ηταν μπροστά να είχε ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ και να ασχολείται με τις λεπτομέρεις  της ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑΣ ,για ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ και ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ κτλ και δεν έμπαινε σε λεπτομέρεις περι Μετανοίας-Ταπείνωσης και τις λοιπές  ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  καθως ηταν ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ στο σύνολο των Χριστιανών  της τοτε εποχης!  Η  συγκριση  λοιπόν της εποχής μας με την εποχή της Εικονομαχίας  μας αποδεικνύει  την ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΗΣ αλλα και της  ΤΗΡΗΣΗΣ των βασικων σωτηριολογικων προυποθέσεων που υπάρχουν!  
   Ετσι στο ΣΗΜΕΡΑ, στις Εσχατες  Ημέρες  είναι  ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ-ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΩΝ  καθως εκει πασχει το 99% του πληθυσμου.Το να ομιλούμε στο πληθος περι ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ και ΕΓΚΥΡΩΝ/ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ και να έχουμε  δημόσιες  διαφωνίες  θεωρω  ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ παρα μονον ΧΑΙΡΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΓΑΠΗΣ! Φυσικά το θέμα της ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑΣ ειναι παρα πολυ σημαντικό  αλλα αφορά  το 1% των Χριστιανων (ισως και μικρότερο ποσοστο...)  και αυτοί θα πρέπει  ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟΔΟΞΟ και στον πυρήνα τους ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ που θα πρέπει να εχουν ΑΚΡΙΒΗ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ  να τους καθοδηγούν  σχετικά με ολα τα πνευματικότερα και θεολογικότερα ζητήματα (εγκυρότητα Μυστηρίων κακοδόξων,που θα πρεπει να εκκλησιαζόμαστε και γιατι μολυνόμαστε με την κοινωνία με  κακοδοξους κτλ) και οι σχετικές  συζητήσεις να διέπονται απο ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ και οχι ΠΝΕΥΜΑ ΜΙΣΟΥΣ και ΦΑΡΙΣΑΙΚΗΣ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ!
 
 Το γεγονος οτι  ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (8 εκατ. περίπου  80% δηλαδη)  εμβολιάστηκε  μας  ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ αυτομάτως οτι είναι και ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ και  χρήσουν  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  των Παθων  τους. Οσοι ειναι ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ,με ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΙΑ/ΑΠΙΣΤΙΑ  στράφηκαν στο εμβόλιο ωστε να ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ "ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ ΥΓΕΙΑΝ ΤΟΥΣ"  και ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΜΑΣ που δεν είναι καθόλου δύσκολο  να μας  προστατευσει απο την πολυδιαφημισμένη αρρώστεια του κορωναιου...  
 
 
« Στό μέλλον θά ἐξαλείψουμε τήν ψυχή μέσῳ τῶν φαρμάκων.Ὑπό τό πρόσχημα τῆς "ὑγιοῦς ὁπτικῆς γωνίας",θά ὑπάρξῃ ἕνα ἐμβόλιο μέ τό ὁποῖο τό σῶμα θά μπορῇ νά εἶναι ἐπεξεργάσιμο ἀπό τήν στιγμή τῆς γέννησης,ἔτσι ὥστε ὁ ἄνθρωπος δέν θά μπορῇ νά ἀναπτύξῃ τήν σκέψη τῆς ὑπάρξεως τῆς ψυχῆς καί τοῦ Πνεύματος.
Θά ἐμπιστευτοῦμε στά χέρια τῶν ὑλιστῶν ἱατρῶν τό θέμα τῆς ἀφαίρεσης τῆς ψυχῆς τῆς ἀνθρωπότητος.
Rudolf Steiner (1861-1925) 

 

επομενως μπορούμε να πούμε με ΑΣΦΑΛΕΙΑ οτι με το ΕΜΒΟΛΙΟ που ειναι και ΦΥΣΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ DNA εκ ΔΙΑΒΟΛΟΥ  ο ανθρωπος  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΗΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ  ΔΙΑΒΟΛΟΥ.Το οτι το εμβόλιο ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ  το  dna μας  αποδεικνυεται απο το γεγονός οτι σε μια απο τις παρενέργειες  του έχουν αναφερθεί ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ που ειναι ακριβως ιδια περίπτωση  με  το  συνδρομο 1p36  που προκαλείται από μια γενετική διαγραφή (απώλεια τμήματος DNA) στην εξώτατη λωρίδα στο βραχύ βραχίονα (p) του χρωμοσώματος 1 !!

   αυτο πρέπει να εννοήσουμε ΟΛΟΙ ...τοτε θα ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ -θα στραφουμε στον ΘΕΟ - θα κλάψουμε για τις αμαρτίες μας - ΘΑ ΤΑΠΕΙΝΩΘΟΥΜΕ ...ΜΟΝΟΝ ΤΟΤΕ θα εννοησουμε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ και θα καταλάβουμε οτι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΚΑΡΤΑ αυτα που κολάζουν , ΑΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΙΑ/ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥς ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ! ΜΕΤΑΝΟΙΑ λοιπον χρειαζόμαστε ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ με ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ και ΤΕΛΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ,τοτε ΟΛΑ ΘΑ ΜΑΣ ΤΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΑ!

 

Σταδιο  1ο  -  ΜΕΤΑΝΟΙΑ
 
    Είναι  το  αρχικο  στάδιο  και  η  ΑΡΧΗ  του  δρόμου  μας.Η  μετάνοια  είναι  δώρο  του  Θεου  προς  τον  άνθρωπο  και ο Θεός  χρησιμοποιεί  πολλούς  τρόπους  ασθένεια,θλίψη,δυσκολία  ωστε  να  φέρει  τον  ανθρωπο  σε  κατάσταση  για να  ΖΗΤΗΣΕΙ  ΤΗΝ  ΘΕΙΑ  ΒΟΗΘΕΙΑ. Eνα  πολυ  βασικό  σημείο  στο  στάδιο  αυτό  είναι  να  συνειδητοποιήσουμε  οτι  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΡΡΩΣΤΟΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ  και  πάσχει  η  ψυχη  μας ,να  το  καταλάβουμε  καλά  ωστε  να  μπορέσουμε  να  πάμε  στο  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  που  είναι  η  Εκκλησία  για  βοήθεια. Αυτό  το  βλέπουμε  πολυ  παραστατικά  στην  παραβολή  του  Ασώτου  Υιου  όπου  με  χρήση  της  οικονομικής  δυσκολίας  ο  Θεός  φέρνει  "εις  επίγνωσιν"  τον  Υιο  του  και  καταφέρνει  να  τον  επιστρέψει  στην  πατρική  οικια. Μαζι  με  την  ΜΕΤΑΝΟΙΑ  μας  είναι  απαραίτητη  και  η  εξομολόγηση  μας  σε  πνευματικό  αλλα  και  η  ακολουθία  πιστά  και  κατα  γράμμα  του  κανόνα  που θα  μας  ορίσει ,οπως  ακριβως  κάνουμε  και  στις  σωματικές  αρρώστιες  που  ακολουθούμε  τις  συμβουλές  του  γιατρού  και  η  περαιτέρω  καθοδήγηση  μας  αφου  είμαστε  σε  στάδιο  που  "δεν  βλέπουμε  ακόμη  καλά"  ωστε να  "περπατήσουμε"  μονοι  μας  αυτός  και  ο  λογος  της  απαίτησης  πνευματικού  οδηγού. Υπάρχουν  πολλοί  που  μας  συμβουλεύουν  ως  πνευματική  ζωη  να  ακολουθήσουμε  αυτον  τον  κύκλο  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ-ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΘΕΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ωστε  να  φτάσουμε  σε  σημείο  ΧΩΡΙΣ  ΑΜΑΡΤΙΕΣ  και  να  ΕΧΟΥΜΕ  ΤΟΝ  ΧΡΙΣΤΟ  ΜΕΣΑ ΜΑΣ.Αλλά  ετσι  παραμένουν  τα  ψυχοκτόνα  πάθη  στην  ψυχή μας  που  για  την  εξάλειψη  τους  απαιτείται  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ  με  πολλή  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  -  ΥΠΟΜΟΝΗ - ΝΗΣΤΕΙΑ - ΑΓΑΠΗ  - ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ  - ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΑΜΑΡΤΩΛΟΤΗΤΑΣ  και  ολα  αυτά  ΧΩΡΙΣ  ΑΓΧΟΣ-ΑΓΩΝΙΑ  ωστε  να  μπορέσουμε  να  ποιήσουμε  το  Θέλημα  του  Θεού  που  διαφέρει  απο  αυτό  που  νομίζουν  οι  περισσότεροι  οτι  είναι, οτι  δηλ. είναι το να  πηγαίνουμε  στην  Εκκλησία, να  κοινωνάμε, να εξομολογούμαστε, να  νηστεύουμε , να  κάνουμε  καλά  έργα.  Aυτο  το  διαπιστώνουμε  και απο  τις  ευαγγελικές  περικοπές  του  Ασώτου  Υιου  και  του Τελώνου-Φαρισαίου  οπου  βλέπουμε  τα  αποτελέσματα  της  ΕΛΛΕΙΨΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ συνδυαζόμενη με  ΚΑΛΑ  ΕΡΓΑ - ΑΡΕΤΕΣ  αλλα  και  την  δυναμη  της  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  και  επιγνωση  της  αμαρτωλότητας  μας.  Μεχρι  στο  σημείο  αυτό  ΔΕΝ  ΣΩΖΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΨΥΧΗ ΜΑΣ , οπως  εσφαλμενα  κάποιοι  πιστεύουν,καθως  δεν  έχουμε  φτάσει  στο  σημείο  να  ποιούμε  το  ΑΓΙΟ  ΘΕΛΗΜΑ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ.
 
 
 
    "Ὁ σατανᾶς εἶναι ὁ μισόκαλος ἐχθρός, ὁ παμπόνηρος καὶ παγκάκιστος, ποὺ μέρα καὶ νύχτα, κάθε ὥρα καὶ στιγμή, μᾶς πολεμάει, μᾶς στεναχωρεῖ καί μᾶς πειράζει.

   Τώρα σὲ συμβουλεύω νὰ μεταχειρισθεῖς τέσσερα ὅπλα ἀκαταμάχητα. Μὲ αὐτὰ τὰ ὅπλα, ἂν βέβαια τὰ χρησιμοποιήσεις μὲ μεγάλη προσοχή, δεξιοτεχνία, προθυμία καὶ ἀνδρεία, ὄχι μόνο θὰ μείνεις ἄτρωτος καὶ ἀβλαβὴς ἀπὸ τὰ βέλη καὶ τὶς παγίδες τοῦ διαβόλου, ἀλλὰ καὶ θὰ τὸν νικήσεις καὶ θὰ τὸν ἀφανίσεις.

   Πρῶτο ὅπλο κατὰ τοῦ ἐχθροῦ εἶναι ἡ αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.

   Δεύτερο ὅπλο εἶναι νὰ συνηθίσεις νὰ λὲς ἀκατάπαυστα τὴν εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον μέ».

   Τρίτο ὅπλο κατὰ τοῦ διαβόλου εἶναι ἡ ταπείνωση δηλ. νὰ μὴν ὑψηλοφρονεῖς, ἀλλὰ τὸ φρόνημά σου νὰ εἶναι ταπεινό. Νὰ ἔχεις τὴν αἴσθηση πὼς ὅ,τι ἔχεις δὲν εἶναι δικό σου, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ. Δηλ. τὸ σῶμα σου καὶ ἡ ψυχή, ἡ ὑγεία καὶ ἡ δύναμη, ἡ σοφία, ὁ πλοῦτος καὶ ὅτι ἄλλο ἔχεις, ἀκόμη καὶ οἱ ἀρετές, οἱ ἀγαθοεργίες, οἱ προσευχές, οἱ νηστεῖες, οἱ ἐλεημοσύνες, ὅλα, ὅλα εἶναι χαρίσματα τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ, χωρὶς τὸν ὁποῖο δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε κανένα καλό.

   Τέταρτο ὅπλο κατὰ τῶν παγίδων καὶ τῶν πειρασμῶν τοῦ διαβόλου, εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ καθαρή, ἡ ἀληθινή, ἡ ὁλόψυχη."

   π.Φιλόθεος Ζερβάκος (1884 – 1980 )+

 

 

 
Σταδιο  2ο - ΚΑΘΑΡΣΗ
 
  Είναι  το  στάδιο  που  ακολουθεί  αυτό  της  μετανοίας  μας. Εδω  θα  πρέπει  να  αγωνιστούμε  πολυ  σκληρότερα  και  δεν  θα  πρέπει  να  παραμείνουμε  ΜΟΝΟΝ  ΣΤΑ  ΜΥΣΤΗΡΙΑ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΜΑΣ  που  είναι  η  εξομολόγηση και  η  Θεία  Κοινωνία  αλλα  θα  πρέπει  να  μπούμε  στην  διαδικασία  ΚΑΘΑΡΣΗΣ  ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ  ΜΑΣ  απο  τα  πάθη  τις  αδυναμίες  και  τα  θεληματα  μας.Τα  κυριότερα  οπλα  μας  στο  στάδιο αυτό  είναι  η  ΚΑΘΑΡΑ  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  , η  ΥΠΟΜΟΝΗ, η  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ΣΤΗΝ  ΘΕΙΑ  ΠΡΟΝΟΙΑ, η ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ της ΑΜΑΡΤΩΛΟΤΗΤΟΣ  μας, η  ΝΗΣΤΕΙΑ, η  ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ  ΑΓΑΠΗ  προς  ολους  αλλα  και  η  ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ  των ΑΔΙΚΙΩΝ  των  αδελφών  μας  προς  εμας  μαζι  με  την  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  μας  γιαυτούς  και  το  σημαντικότερο  να  ζούμε  ΧΩΡΙΣ  ΑΓΧΟΣ  και  ΑΓΩΝΙΑ.  Για  το  θέμα  της  ΑΓΑΠΗΣ  θα  πρέπει  να  τονιστεί  οτι  ο Κυριος  μας  εδωσε  εντολή  να  αγαπάμε  τον  πλησίον  οπως  τον  εαυτό  μας, αυτο  σημαίνει  οτι  για  τις  υλικές  ανάγκες  του  θα  πρέπει  να  βοηθούμε  κατα  τις  δυνάμεις  μας  με  υλικά  πράγματα (τρόφιμα-ρουχα κτλ)  , στις  ασθένειες-δυσκολίες  με  ηθική  συμπαράσταση  και  αίτηση-προσευχή  στον  Θεό  και  για  τις  πνευματικές  του  ανάγκες  να  βοηθούμε  με  την  καρδιακή  προσευχή  μας  αυτη  είναι  και  η  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ  ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ  που  μπορούμε  να  πράξουμε. Εδω  θα  πρέπει  να  τονιστεί  και  το  θέμα  της  ΟΡΘΗΣ  ΠΙΣΤΗΣ  καθως  οπως  μας  λένε και  οι  Αγιοι  μας  δεν  μπορούμε  να  σωθούμε  χωρις  αυτή.Ετσι  θα  πρέπει  να  είμαστε  πολυ  προσεκτικοί  ως  προς  την  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ  μας  αλλα  και  με  οσους  έχουμε  πνευματικές  επαφές  αλλα και  του  πνευματικού  μας και  του  Ιερέα  της  ενορίας  αφου  ζούμε  σε  εποχή  Αιρέσεων.
      Επειδή  παντα  και  οταν  είναι  να  ανεβούμε  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ  θα  αντιμετωπίσουμε  κάποιου  είδους  δυσκολία-πειρασμό, θα  πρέπει  να  το  προγνωρίζουμε  ωστε  οταν  αυτό  συμβεί  να  τρέξουμε  εις  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  έχοντας  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ΣΤΟΝ ΘΕΟ  και  κάνοντας  ΥΠΟΜΟΝΗ  να  μπορεσουμε  να  ξεπεράσουμε  το  εμπόδιο  αυτό  και  να  ΕΙΡΗΝΕΥΣΟΥΜΕ  την  καρδια  μας  και να  ΓΑΛΗΝΕΥΣΟΥΜΕ  την  ψυχη μας. Αυτη  η  υπερπήδηση  του  εμποδίου-πειρασμού-δυσκολίας  με  ΗΡΕΜΙΑ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ-ΣΤΡΟΦΗ  ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΘΕΟ-ΥΠΟΜΟΝΗ  ειναι  ακριβώς  το  ΘΕΛΗΜΑ  ΤΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ  που  οπως  μας  λέει και  ο  Αγιος  Νικόδημος  "  είναι  αρεστόν  στον  Θεό  να  βλέπει  την  ψυχή με  ονειδισμούς  και  θλιψεις"  αλλα  και  οτι  "ευτυχής  είναι  η  ψυχή  που  προσφέρεται  στον  Κυριο  της  σε  κάθε  ενόχληση  της". Αυτος  είναι και  ο  τρόπος  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ  μας  αλλα  και  ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΘΕΙΟΥ  ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ  που  ζητά  απο  εμάς  ο ΘΕΟΣ  ως  προυπόθεση  εισόδου  στην  Βασιλεία  των  Ουρανων. Εδω  θα  πρέπει  να  τονίσουμε  την  πολύ  μεγάλη  πνευματική  ωφέλεια  που εχουμε  απο την   ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ  των  αδικιων-κατηγοριών κτλ  που μας  συμβαίνουν  αλλα  και  την  ΠΡΟΣΕΥΧΗ  υπερ  των  αδικούντων  και  κατηγορουντων  μας.  Ενα  σιγουρο  σημείο  πνευματικής  μας  προόδου  και  το  οτι  βαδίζουμε  στον ορθό  δρόμο  ειναι  η  ΑΓΑΠΗ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΕΧΘΡΟΥΣ, οπως  μας λέει ο Αγιος  Σιλουανός. Δυστυχώς  τις  τεχνικές  που  πρέπει να  χρησιμοποιήσουμε  σε  αυτό  το  στάδιο  δεν  μας  τις  αναφέρουν  οι  πνευματικοί  μας  με  αποτέλεσμα  οι  περισσότεροι  των  Χριστιανών  να  μένουν  στο  1ο  στάδιο  και να  νομίζουν  οτι  μονον  με  τον  εκκλησιασμό - Θεια  Κοινωνία - εξομολόγηση  πράττουν  το Θέλημα  του  Θεού  και  βρίσκονται  στην  Βασιλεία  των  Ουρανών.
 
 
Σταδιο  3ο  - ΦΩΤΙΣΜΟΣ
 
  Καθως  προχωρούμε  στην  κάθαρση  της  ψυχής  μας  με  τα  όπλα  της  ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ  -  ΑΓΑΠΗΣ - ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΜΟΝΗΣ  -  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ  -  ΝΗΣΤΕΙΑΣ -  ΗΡΕΜΙΑΣ  και  πάντα  ΧΩΡΙΣ  ΑΓΧΟΣ  - ΑΓΩΝΙΑ  ,  σιγα-σιγά  και  σταδιακά  αποκτούμε  την  ΓΑΛΗΝΗ  ΤΗΣ  ΨΥΧΗΣ  -  ΗΡΕΜΙΑ - ΥΠΟΜΟΝΗ  -  ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ  αγαπάμε  περισσότερο  τους  γυρω μας  και  αρχιζουμε  να  καταλαβαίνουμε  τι  κρύβεται  πίσω  απο  κάθε  γεγονός, το  πνευματικό  του  αίτιο  δηλαδή.Στο  στάδιο  αυτό  του  πνευματικού  μας  αγώνος  συνεχίζουμε  να  έχουμε  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΘΛΙΨΕΙΣ - ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ - ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ  καθως οπως  είπαμε  αυτός  είναι ο πνευματικός  νόμος  της  εξέλιξης-προόδου  και  ο  Θεός  ζητά  απο  εμάς  ΥΠΟΜΟΝΗ - ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ  - ΠΡΟΣΕΥΧΗ  ωστε  να  αποκτούμε  πνευματικό  μισθό  απο  τις  δυσκολίες  αυτές.Οσο  προχωρούμε  στην  οδο  αυτή  τόσο  αντιμετωπίζουμε  ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ  ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΟΤΕΡΑ  τις  δυσκολίες  χωρις  ιδιαίτερο  κόπο  πλεον. Εδω  θα  πρέπει  να  προσέξουμε  πάρα  πολυ  τις  μεθοδείες  του  εχθρού  καθως  με  πολλά  τεχνάσματα  και  τρόπους  θα  προσπαθήσει  να  μας  "ρίξει"  σε  ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ - ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ  και  θα  ακολουθήσει  η  πνευματική  μας  πτώση.  Απαιτείται  γνώση  της  αδυναμίας  μας  εδω  αλλα και  γνώση  της  Θείας  Παντοδυναμίας  και  γενικότερα  θα  πρέπει  να  ξεκινήσουμε  την  ΑΠΙΣΤΙΑ  ΤΟΥ  ΕΑΥΤΟΥ μας  που  για  να  την  επιτύχουμε  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίσουμε  τα  παραμένοντα  παθη  της  ΦΙΛΑΥΤΙΑΣ - ΕΓΩΙΣΜΟΥ,  τα  οποία  ειναι  και  τα  τελευταία  που  βγαίνουν  απο  την  ψυχη  μας  και  μετα  απο  πολυχρονους  αγώνες.Οταν  καταφέρουμε  και  νικήσουμε  και  εξουδετερώσουμε  τα  φοβερά  αυτά πάθη  που  παντα  σχετίζονται  με  τα  διάφορα  θελήματα  μας,  προχωρούμε  στο  επόμενο  στάδιο  αυτο  της  Θέωσης  και  Ενωσης  μας  με  τον  Θεο.
 
 
Σταδιο  4o -  ΘΕΩΣΗ
 
  Εδω  έχουμε  καταφέρει  την  ΤΕΛΕΙΑ  ΑΠΙΣΤΙΑ  ΤΟΥ  ΕΑΥΤΟΥ  ΜΑΣ  αλλα  και  την  ΤΕΛΕΙΑ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ΣΤΗΝ  ΘΕΙΑ  ΠΡΟΝΟΙΑ, με  λίγα  λόγια  δεν  έχουμε  δικο  μας  θέλημα, αγαπάμε  και  προσευχόμαστε  για  ολους  ,ακόμη  και  για  τους  εχθρούς  μας   και  για  οτι  μας  συμβαίνει  προστρέχουμε  στον Θέο με  βεβαία  ελπίδα  στην  Βοήθεια  Του, αυτη  είναι  η  ζητούμενη  ΑΓΙΑ  ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ  που  θέλει  ο  Θεός. Ετσι  οτι  συμβαίνει  γυρω  μας  ΔΕΝ  ΜΑΣ  ΑΓΧΩΝΕΙ - ΤΑΡΑΣΣΕΙ - ΣΥΓΧIΖΕΙ  αλλα  γνωρίζουμε  οτι  ο Θεός  κατα  το  Αγιο  Θέλημα  Του  το  παραχωρεί  με  μόνο  στόχο  την  δική  μας  σωτηρία  και  την  πνευματική  μας  άνοδο.Προχωρούμε  ετσι  αναπαυμένοι  με  ΕΙΡΗΝΗ  και  ΓΑΛΗΝΗ  της  ψυχης  μας  έχοντας  ουσιαστικά  ΕΝΩΘΕΙ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΘΕΟ  και  πράττουμε  ΜΟΝΟΝ  ΤΟ  ΑΓΙΟ  ΘΕΛΗΜΑ  ΤΟΥ.Διαβάστε περισσότερα: https://o-antichristos-apekaly-thi.webnode.gr/news/o-dromos-gia-tin-sotiria-tis-psychis-mas/

 

Ας προσέχωμε καλά τον εαυτό μας, μήπως πλανηθούμε και ενώ πιστεύομε ότι βαδίζομε την στενή και τεθλιμμένη οδό, εν τούτοις ευρισκόμεθα στην πλατεία και ευρύχωρο.
Τα σημεία πού θα σου δείχνουν ότι βαδίζεις την στενή οδό είναι:
Η θλίψις της κοιλίας, η ολονύκτιος στάσις στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, οι χλευασμοί, οι περιγέλωτες, οι εμπαιγμοί, η εκκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μη γογγύζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζης τον εαυτό σου να υπομένη τις ύβρεις, να υπομένης γενναία όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτής όταν καταλαλούν είς βάρος σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάριοι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, «ότι αυτών έστιν η βασιλεία των ουρανών»
Ας προσέχωμε καλά τον εαυτό μας, μήπως πλανηθούμε και ενώ πιστεύομε ότι βαδίζομε την στενή και τεθλιμμένη οδό, εν τούτοις ευρισκόμεθα στην πλατεία και ευρύχωρο.
Τα σημεία πού θα σου δείχνουν ότι βαδίζεις την στενή οδό είναι:
Η θλίψις της κοιλίας, η ολονύκτιος στάσις στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, οι χλευασμοί, οι περιγέλωτες, οι εμπαιγμοί, η εκκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μη γογγύζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζης τον εαυτό σου να υπομένη τις ύβρεις, να υπομένης γενναία όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτής όταν καταλαλούν είς βάρος σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίζουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάριοι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, «ότι αυτών έστιν η βασιλεία των ουρανών»
 
 

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ