καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά..

2015-07-16 21:25

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

12.3    καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα

13.1   Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.

13.3   καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου.

κεφαλαιο 17ο

10 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἐστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε, καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι.

11 καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστι, καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το  θηρίον εκ της  θαλάσσης  που μας  περιγράφει  ο  Αγ.Ιωάννης  έχει  7  κεφαλές και 10  κέρατα  οσα  ακριβώς  έχει  και  ο  δράκων  που περιγράφεται  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  (12.3).  Οι  7  κεφαλές  είναι  οι  7  διαχρονικοί  Βασιλείς-Αυτοκρατορίες,  5  εξαυτων είχαν  πέσει  , στην  εποχή  της  συγγραφής  της  Αποκαλύψεως, ο  επόμενος  είναι  η  Ρωμαική  Αυτοκρατορία  που  υπήρχε τότε, ακολουθεί η  7η  αυτοκρατορία  αυτή  της  Βρετανίας - ΗΠΑ - ΕΕ των  ημερών  μας.  Oι  5  αυτοκρατορίες  που είχαν  "πέσει" κατα  την  συγγραφη της  Αποκαλύψεως  ηταν  οι εξής :

- η αυτοκρατορία των Βαβυλωνίων (1800  - 800 π.Χ)

- η αυτοκρατορία των Ασύριων (900 - 600 π.Χ)

- η αυτοκρατορία των Χαλδαιων  (650 - 550 π.Χ) 

- η Περσική  αυτοκρατορία  (550 - 330 π.Χ)

-  η αυτοκρατορία των Μακεδόνων (338 - 305 π.Χ)

 

Να  προσέξουμε  μια  λεπτομέρεια .Στον  δράκων  τα  διαδήματα  που  προσδιορίζουν  παγκόσμια  εξουσία   βρίσκονται  στις  κεφαλές  ενω  στο  Θηρίο εκ  της  θαλάσσης  τα  διαδήματα  βρίσκονται  στα  κέρατα.  Απο  αυτό  το  σημείο  προσδιορίζουμε  το  ΧΡΟΝΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΟ  κατα  το  οποίο  εμφανίζεται  το  Θηρίο  απο  την  θαλασσα  που  είναι  ΤΟΤΕ  οταν  τα  10  κέρατα-αφανείς  Βασιλείς- Τραπεζίτες   ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΤΗΝ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΕΞΟΥΣΙΑ, αυτό  συνέβη  τα  τελευταία  χρόνια , 1962, οπότε  και  ιδρύθηκε  το  G10 ,που  ειναι οι 10 ισχυρότερες  οικονομίες του κόσμου.  Αρα  επομένως  στο  σημείο  αυτό  η  κεφαλή  που  φαίνεται  ως  εσφαγμένη  εις  θάνατον  είναι  η  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ  ΤΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ  (Βρετανίας - ΗΠΑ - ΕΕ).

 

Ιστορικά  στοιχεία

 

- Μία σειρά πολέμων το 17ο και 18ο αιώνα ενάντια στην Ολλανδία και τη Γαλλία άφησε την Αγγλία (Βρετανία μετά την πράξη ένωσης με τη Σκωτία το 1707) ως την κυρίαρχη αποικιακή δύναμη στη Βόρεια Αμερική και την Ινδία.

- Στη διάρκεια του 17ου και 18ου αιώνα, η Αγγλία κατέκτησε τεράστια εδάφη στις Ινδίες και την Αμερική, αφού συνέτριψε τον γαλλικό στόλο και εξασφάλισε την κυριαρχία των θαλασσών. Στο διάστημα από τα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου πρωτοστάτησε στη δημιουργία αντιγαλλικού συνασπισμού, που τελικά οδήγησε στη συντριβή του Ναπολέοντα, με αποτέλεσμα να βγει κερδισμένη, αφού απέκτησε και τις γαλλικές αποικίες στην Αφρική και την Ασία.

 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ιδρύθηκαν από τις δεκατρείς Βρετανικές αποικίες οι οποίες βρίσκονταν κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού.

=  Το τρέχον Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών υιοθετήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1787

-  Κατά την δεκαετία του 1870, η εθνική τους οικονομία ήταν η μεγαλύτερη του κόσμου. Ο Ισπανοαμερικανικός Πόλεμος και ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος επιβεβαίωσαν την θέση της χώρας ως στρατιωτικής δύναμης. Αναδύθηκε από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ως η πρώτη χώρα με πυρηνικά όπλα και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών.

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε., αγγλ: E.U.) αποτελεί μια οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι οκτώ ευρωπαϊκών κρατων Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (υπογραφή 7.2.1992), γνωστότερης ως "Συνθήκη του Μάαστριχτ", βασιζόμενη στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας) τις οποίες και αντικατέστησε.

 

Βλεπουμε  λοιπόν  οτι  η  7η  αυτοκρατορία  των  ημερών μας  ξεκίνησε  τον 17ο και 18ο αιώνα με  την  ΑΓΓΛΙΑ  η  οποία  ηταν  Παγκόσμια  Υπερδύναμη, συνεχίστηκε στον 19ο-21ο αιώνα με  τις  Η.Π.Α  (Παγκόσμια  Οικονομική και  Τεχνολογική  δύναμη  απο τα τέλη του 19ου αιώνα)  που ουσιαστικά  ηταν  Βρετανική  αποικία  στα  τέλη του 18ου  αιώνα, αλλά και την  Ε.Ε  κατα  τα  τελευταία 25 χρονια  περίπου.