ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ νυμφίου αλλα χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον..

2022-05-31 20:11

Κατα  Ματθαίον  Ευαγγέλιο  κεφ 24ο - στιχος 36

"Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος"

 

1  ΤΟΤΕ  ὁμοιωθήσεται  ἡ  βασιλεία  τῶν  οὐρανῶν  δέκα παρθένοις,  αἵτινες  λαβοῦσαι  τὰς  λαμπάδας  αὐτῶν ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ  νυμφίου.
1   ΤΟΤΕ  ὁμοιωθήσεται  ἡ  βασιλεία  τῶν  οὐρανῶν  δέκα παρθένοις,  αἵτινες  λαβοῦσαι  τὰς  λαμπάδας  αὐτῶν ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ  νυμφίου.
πέντε  δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν φρόνιμοι καὶ αἱ πέντε μωραί. 
3  αἵτινες μωραὶ λαβοῦσαι  τὰς  λαμπάδας  ἑαυτῶν  οὐκ  ἔλαβον  μεθ᾿ ἑαυτῶν ἔλαιον· 
αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις  αὐτῶν  μετὰ  τῶν  λαμπάδων  αὐτῶν. 

χρονίζοντος  δὲ  τοῦ  νυμφίου  ἐνύσταξαν  πᾶσαι  καὶ ἐκάθευδον.

6  μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν·  ἰδοὺ ὁ νυμφίος  ἔρχεται,  ἐξέρχεσθε  εἰς  ἀπάντησιν  αὐτοῦ. 

7  τότε  ἠγέρθησαν  πᾶσαι  αἱ  παρθένοι  ἐκεῖναι  καὶ ἐκόσμησαν  τὰς  λαμπάδας  αὐτῶν. 

αἱ  δὲ  μωραὶ  ταῖς φρονίμοις εἶπον· δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες  ἡμῶν  σβέννυνται. 
9  ἀπεκρίθησαν  δὲ  αἱ φρόνιμοι λέγουσαι· μήποτε οὐκ ἀρκέσει ἡμῖν καὶ ὑμῖν· πορεύεσθε  δὲ  μᾶλλον  πρὸς  τοὺς  πωλοῦντας  καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. 
10  ἀπερχομένων  δὲ  αὐτῶν ἀγοράσαι  ἦλθεν  ὁ  νυμφίος  καὶ  αἱ  ἕτοιμοι  εἰσῆλθον  μετ᾿  αὐτοῦ  εἰς  τοὺς  γάμους,  καὶ  ἐκλείσθη  ἡ  θύρα. 
11  ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι·  κύριε  κύριε,  ἄνοιξον  ἡμῖν. 
12  ὁ  δὲ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 
13  γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ  ἀνθρώπου ἔρχεται
 
Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίο, ΚΕ'(25) 1-13
 
 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ αδελφοι μου!

 

   Πολλοί  κληρικοί, μοναχοί  και  λαικοί  φέρνουν  ως  "επιχείρημα" το  παραπάνω  Ευαγγελικό  χωρίο  "Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος" στις  συζητήσεις  σχετικές  με  τα  εσχατολογικά  και  τον  χρόνο  της  Δευτέρας  Παρουσίας  του  Κυρίου μας  για  να  μας  "αποδείξουν"  οτι  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ  ΚΑΝΕΙΣ  πότε  θα γίνουν  ολα  αυτά  αλλα  μονον  ο ΘΕΟΣ  χωρις να  μας  έχει  ενημερώσει  καθόλου.  

   Η κατα γράμμα  ερμηνεία  οδηγεί δυστυχώς  σε  αυτές  τις  παρερμηνείες  και  τον  καθησυχασμό  του  κόσμου  καθως  μετα  την απάντηση  αυτή  απο  τους  "ποιμένες"  τους  , ο απλός  κόσμος  , που δεν  είναι  Θεολόγοι  για να  ψάξουν  περαιτέρω, φεύγει  με  την  εντύπωση  οτι  ΕΙΝΑΙ  ΜΑΚΡΙΑ  ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΑΥΤΑ  αφου  αν  ηταν  χρονικά  πλησίον  θα ήξερε  ο "γέροντας" μου και θα με  ενημέρωνε  εγω θα  συνεχίζω τον  αγώνα  μου  όπως τωρα  χωρις  κάποια  αλλαγή  ΑΦΟΥ  ΕΧΟΥΜΕ  ΠΟΛΥ  ΚΑΙΡΟ  ΑΚΟΜΗ  για  τον  Αντίχριστο..  

  Ας  εξετάσουμε  λοιπόν  λίγο  βαθύτερα  το  συγκεκριμένο  χωρίο  μαζι με  τις  ερμηνείες  που έχουν  δώσει  οι  Πατέρες  της  Εκκλησίας μας. Η  γνώση  του  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  και  ως  ΘΕΟΥ  αλλα και  ως  ΑΝΘΡΩΠΟΥ  είναι  δεδομένη.Αρα  λοιπόν  πάμε  να  εξετάσουμε  τι  θελει να  μας  ΠΕΙ  ο Θεος  εδω  με αυτο  το χωρίο, θέλει να  μας  ξεκαθαρίσει  οτι  ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΘΕΙ  για  τον χρόνο  των  εσχάτων  ετών  ή οτι  ΤΗΝ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΣΤΙΓΜΗ  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ  ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ  ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ  ωστε να μην  υπάρχει  στις  Γραφές  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  για  Κατ'Οικονομίαν λόγους??

  Ο  Αγιος  Θεοφύλακτος  ερμηνεύει  "..φανερόν  είναι  οτι  εξεύρει  και την  θύραν  αλλα  δια  το  συμφέρον τους δεν την άνοιξε, διότι δεν μας συμφέρει να ξέρουμε ποτε είναι η συντέλεια  δια να μην  αμελήσωμεν.."

Η  πρώτη  απάντηση  οτι  δηλ. με  το  χωρίο  αυτό  ήθελε να μας  ξεκαθαρίσει  οτι  ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  δεν θα  μάθει  ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η Β'ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ  φαίνεται  οτι δεν ευσταθεί  καθως  υπάρχουν  πολλοί  Αγιοι  μας  που έχουν  δώσει  προφητείες  σχετικά  με  τον  χρόνο  της  Β΄Παρουσίας  του  Κυρίου μας  προσδιορίζοντας  και  ΗΜΕΡΑ και  ΩΡΑ  και ΜΗΝΑ  και ΑΙΩΝΑ και  ΧΙΛΙΕΤΙΑ  αλλα και απο την  Παλαιά  Διαθήκη  γνωρίζουμε  οτι  θα  υπάρχουν ΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ  ΛΟΓΟΙ  μέχρι τα  έσχατα  χρόνια  οποτε  και  ΘΑ  ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ  και  θα  ΤΟΥΣ  ΕΝΝΟΗΣΟΥΝ  κάποιοι  νοήμονες  "κατα  Θεον"..

Απο  τον προφήτη  Δανιηλ  (κεφ.12ο ,στιχ 9-10)...."δεῦρο Δανιήλ, ὅτι ἐμπεφραγμένοι καὶ ἐσφραγισμένοι οἱ λόγοι, ἕως καιροῦ πέρας· ἐκλεγῶσι καὶ ἐκλευκανθῶσι καὶ πυρωθῶσι καὶ ἁγιασθῶσι πολλοί, καὶ ἀνομήσωσιν ἄνομοι· καὶ οὐ συνήσουσι πάντες ἄνομοι, καὶ οἱ νοήμονες συνήσουσι....ἐν τῷ συντελεσθῆναι διασκορπισμὸν γνώσονται πάντα ταῦτα"  

Αρα  βλέπουμε  οτι  η  Εσχατολογική  Γνώση  ,που  εμπεριέχει  λεπτομέρειες  τόσο για  τον  ακριβή  χρόνο  της  Β΄Παρουσίας  του  Κυρίου μας  αλλα και  για  τον  Αντίχριστο (ετος  γέννησης-εμφάνισης-πρόσωπο)  , ειναι  ΚΑΤΑ  ΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  κεκαλυμμένη και  κρυφή  για  όλο  το  χρονικό  διάστημα  που εκτείνεται απο  τα χρόνια  του  ΧΡΙΣΤΟΥ  εως  τις  ημέρες  μας  και  ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ  μονον  στα  έσχατα  χρόνια  καθως  τότε  ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ  ΤΟΤΕ  έχει  αξία  και  θα  βοηθήσει  ΘΕΤΙΚΑ  την  Εκκλησια  ως  προς  την  ενημέρωση  της. Το να  μην  αμελήσουμε  πνευματικά, όπως ερμηνεύει ο Αγιος μας,  ειναι  ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗΣ  σημασίας  στην  Οικονομία  απόκρυψης  ακριβούς  χρονολογικών  λεπτομερειών  αλλα  και ο  περιορισμός  στα  σχέδια  του  Διαβόλου  ειναι  επίσης  ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ  καθως  αν  υπήρχε  καταγεγραμμένη  στην Γραφή  ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΡΟΝΟΣ  Β΄ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  ο  Διάβολος θα  μπορούσε  να  σχεδιάσει  την  υποδούλωση  της  ανθρωπότητος με  ΑΚΡΙΒΕΙΑ  και  να  έχει  πολλά  πλεονεκτήματα  στους  εσχάτους  καιρούς (οπως  είναι  αλλαγή  των σχεδίων του ωστε να μπερδέψει τον κόσμο..).  Ετσι  λοιπόν  βλέπουμε  την  ΜΕΓΑΛΗ  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ  που έχει  η  ΑΠΟΚΡΥΨΗ  ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  για 2000 περίπου  χρόνια  αλλα  και  την  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  τους  τον κατάλληλο  καιρό οταν  ήρθε  το πλήρωμα  του  χρόνου.
  Τελικα  συμπεραίνουμε  οτι  κατα  την  ΘΕΙΑ  ΣΟΦΙΑ  δεν θα  μπορούσε  να  υπάρξει  στην  Γραφή  ΑΚΡΙΒΗΣ  ΧΡΟΝΟΣ  της  Β΄ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ του Κυρίου μας, κατι  τέτοιο  δεν έχει  υπάρξει  για  ΚΑΝΕΝΑ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΟ  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΚΟΣΜΟΥ, αλλα ο ΘΕΟΣ  χρησιμοποιεί  ΠΑΝΤΑ  την  λεγόμενη  ΣΧΕΤΙΚΗ  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ  ,  χρονολόγηση  δηλ.  μεταξύ  σημαντικών  γεγονότων, ωστε  και να  μην  είναι  ΓΝΩΣΤΟΣ  ο ακριβης  χρόνος  τέλεσης  του  γεγονότος  αλλα και να  γίνει  ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ  αυτός  ο χρόνος  ΜΟΝΟΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ  ΓΕΝΙΑ  που  θα ζήσει  τα  γεγονότα  και με  την  σχετική  χρονολόγηση και ΘΕΙΑ  ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ  να  μπορέσει να αποκωδικοποιήσει  και να  ΕΝΝΟΗΣΕΙ  τον ΑΚΡΙΒΗ  ΧΡΟΝΟ..  Ειναι  τα  λεγόμενα  ΣΗΜΕΙΑ  ΤΩΝ  ΚΑΙΡΩΝ  που  είναι  αξιοποιήσιμα  ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΓΕΝΙΑ  οπου θα  συμβούν  και  απο  καμμία  άλλη  προγενέστερη... Η  ΤΕΛΕΙΑ  ΘΕΙΑ  ΚΑΛΥΨΗ  δηλαδή  απο την  επιβουλή  του  Διαβόλου  καθως  πάντα  η ΓΝΩΣΗ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  βοηθάει  αυτόν  που θέλει να  καταστρεψει  και  οχι  αυτόν  που θέλει να  δημιουργήσει.

 Και  ακριβως η ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗ μας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ξεκίνησε  ουσιαστικά  απο το 2006 με τον πατέρα Μαξιμο Βαρβαρή και την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ  ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1983  ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟ 2013.Συνεχίστηκε το 2011 με την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ Β'ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ - 2018..

 

 Ειχε  διαφημιστει  ως  ετος  Β'ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  το  2018  αλλα  οπως  είδαμε  στην  παραβολή  των  10  παρθένων  "ο Κυριος  εβραδυνεν"  για να  μπορέσει  να  "ελέγξει"  την  ετοιμότητα-προετοιμασια  των  10  παρθένων...και  απο  εδω  προκύπτει  οτι  ο Κυριος μας ενημερωσε  οτι  έρχεται  στην Β'ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ  αλλα και το σημαντικότερο  τι ειναι  πολυ  κοντα  στο  ετος  2018  η ωρα της Β' ΕΝΔΟΞΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  ΤΟΥ!! Αρα  θα πρέπει να  ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ  ΩΣ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕς  οσους μιλούσαν για Β'ΠΑΡΟΥΣΙΑ το 2018  διοτι οπως και στην παραβολή των 10 παρθένων "εξήλθον εις απάντησιν του Νυμφίου" προφανως και ΕΙΧΑΝ ΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΝΥΜΦΙΟ που το δηλώνει το "ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΟΣ  ΔΕ  ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ"  ετσι και στα  εσχατα δικα μας Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ  ΤΟ 2018 Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ  ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ,  και  ΕΠΙΤΗΔΕΣ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ ωστε να  ΕΛΕΓΞΕΙ  ΤΟ ΕΛΕ(ΑΙ)Ο ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ! 

Επίσης και κατι αλλο  σημαντικό, ο ΚΥΡΙΟΣ μας ΔΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ  ΤΙΣ  10 ΠΑΡΘΕΝΕΣ  ΠΟΥ ΒΓΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΓΙΑ ΚΑΤΙ  αλλα  ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ  ΜΟΝΟΝ ΤΙΣ 5 ΜΩΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕς ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΛΕ(ΑΙ)Ο δηλαδη δεν ηταν ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ και ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΚΑΡΔΙΑΣ  και γενικοτερα ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ!!

 ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΠΟΛΥ ΟΣΟΙ   ΠΡΟΣΑΠΤΟΥΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ,ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ και ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018 , διοτι  εξηγήσαμε το ΘΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟ και γιατι δόθηκε συγκεκριμένη  ημερομηνία Β'Παρουσίας,οπότε  ολοι αυτοι θα κατηγορηθούν  ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ  ως  ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  που δεν ΕΝΝΟΗΣΑΝ τον λογο που παραχωρήθηκε η "αποτυχια" πρόβλεψης!

ο νοων νοείτω και ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΩ...!!