περι χαράγματος ο λόγος...

2017-07-10 10:35
Αποκ. 13,16        καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,
Αποκ. 13,17        καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

 

Αποκ. 13,16        καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,

Αποκ. 13,17        καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

 

Αποκ. 14,9         Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλη· εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,

Αποκ. 14,10        καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου.

 

 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

«Η μετάνοια είναι  θεραπευτικό ιατρείο της αμαρτίας· είναι δώρο ουράνιο, δύναμη θαυμαστή, χάρη που νικά τις συνέπειες των νόμων. Γι’ αυτό δεν απορρίπτει τον πόρνο, δεν διώχνει το μοιχό, δεν αποστρέφεται τον μέθυσο, δεν σιχαίνεται τον ειδωλολάτρη, δεν απομακρύνει τον κακολόγο, δεν διώχνει τον βλάσφημο, ούτε τον αλαζόνα, αλλ’ όλους τους μεταβάλλει· γιατί η μετάνοια είναι χωνευτήρι της αμαρτίας»

 

Ρωτούσαν οι ακροατές τον  Ιερό  Χρυσόστομο· «Είναι δυνατό να μετανοήσει κανείς και να σωθεί;». «Όλη τη ζωή μου την πέρασα μέσα στις αμαρτίες, και σώζομαι εάν μετανοήσω;».   Και απαντούσε ο ι. πατήρ· «Ασφαλώς. Βεβαιότατα. Ο Κύριός μας έχει την δύναμη να εξαλείφει τα αμαρτήματα σε τέτοιο βαθμό, ώστε ούτε ίχνος να μη μείνει. Στην περίπτωση των ιατρών του σώματος αυτό μερικές φορές είναι αδύνατο. Γι’ αυτό, ενώ το τραύμα θεραπεύεται, η ουλή μένει. Ο Θεός όμως, όταν εξαλείφει τα αμαρτήματα, ούτε ουλή αφήνει ούτε ίχνος επιτρέπει να μείνει, αλλά μαζί με την υγεία χαρίζει και την ομορφιά, μαζί με την απαλλαγή της τιμωρίας δίνει και τη δικαιοσύνη, και κάνει εκείνον που έχει αμαρτήσει ίσον με εκείνον που δεν έχει αμαρτήσει. Γιατί εξαλείφει το αμάρτημα και το κάνει ούτε καν να υπάρχει και σαν να μη έγινε. Τόσο πολύ τέλεια το εξαλείφει, χωρίς να μένει ούτε ουλή ούτε ίχνος ούτε σημάδι αποδεικτικό ούτε δείγμα»

 

Βλέπουμε  λοιπόν  αγαπητοί  μου  την  μεγάλη  δύναμη  της  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  που  μας  έχει  χαρίσει  ο ΘΕΟΣ. Αυτό  είναι  που  φοβάται  ο Διάβολος  περισσότερο  καθως  αυτός  είναι  που  εργάζεται  τους  τρόπους  της  αμαρτίας  των  ανθρώπων  και  γνωριζει  οτι ο ΘΕΟΣ  δύναται  να  ΣΒΗΣΕΙ  ολες  τις  αμαρτίες  , που με  πολύ  κόπο  κατάφερε  να ρίξει  τον άνθρωπο, κυριολεκτικά  μέσα  σε  μια  στιγμή. Ετσι  το  κύριο  έργο  του  Διαβόλου  είναι  η  ΔΙΑΒΟΛΗ  του  ανθρώπου  που ειναι  ουσιαστικά  η  ΔΙΕΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ  ΣΧΕΣΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΘΕΟΥ  οπως  αυτο συνέβη  με  τους  πρωτόπλαστους  και  το περίφημο  "μήλο της  γνώσης".Αυτό  επιτυγχάνεται  με  την  τεχνική  της  ΑΠΟΣΤΡΟΦΗΣ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  που έχει  ως  στόχο  να  διαβάλλει  την  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ  και να  καταλήξει  τον  άνθρωπο  να  εχει  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ΠΡΟΣ ΤΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  να  μεταστρέψει  ασυνείδητα  δηλαδή  αυτην  την  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  προς  τον ΘΕΟ  που  είναι  ΣΩΤΗΡΙΑ.  Τότε  λοιπόν  ο ανθρωπος  φτανει  στο  σημείο  να  ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ  και να  εμπιστεύεται  ΟΧΙ  ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΘΕΟ  αλλα  κάποιο  τεχνικό  του  δημιούργημα  ή  ακόμη  χειρότερα  φτάνει  σε  ΑΠΟΓΝΩΣΗ - ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ  που σημαίνει  ΕΛΛΕΙΨΗ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  προς  τον ΘΕΟ.  Στο  σημείο  αυτό  , που ο  ΘΕΟΣ  παραχωρεί  να  έρθει  ο άνθρωπος, ο Διάβολος  φαίνεται να  κερδίζει  την  ψυχή  του ανθρώπου  αλλα  αυτό  θα  μπορούσε  να ηταν  ΑΛΗΘΕΙΑ  αν  δεν  υπήρχε  η  ΣΩΤΗΡΙΑ  ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Και  ο ΘΕΟΣ  χρησιμοποιεί  ολα  τα  διαθέσιμα  μέσα-τρόπους  οπως  είναι  η ασθένεια, ο θάνατος φιλικού-συγγενικού  προσώπου, θεομηνίες, καταστροφές, πολέμους, δυσκολίες, στερήσεις κτλ κτλ  ωστε  να  φέρει  τον  άνθρωπο  "στον  εαυτό  του", να  ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΘΕΙ οτι  υπάρχει και ο ΘΕΟΣ  στον οποίο και  στρέφεται  για  βοήθεια  αφου  δεν  μπορεί  να  βοηθηθεί  απο κάπου  αλλού.  Αυτη  η  ΣΤΡΟΦΗ  ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΘΕΟ  ΓΙΑ  ΒΟΗΘΕΙΑ  είναι  η  αρχή  της  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ. Αυτη την  ΜΕΤΑΝΟΙΑ  λοιπόν  ο  Διάβολος  φοβάται  καθως  γνωρίζει  οτι  ο  μετανοημένος  άνθρωπος  αποκτά  την  επικοινωνία  του με  τον ΘΕΟ και  ξεφεύγει  απο τα  δίκτυα  του.

 Αρα  λοιπόν  θα πρέπει  να  βρεί  τρόπους  ωστε  να  γίνει  ΑΔΥΝΑΤΗ  η  ΜΕΤΑΝΟΙΑ  στον  άνθρωπο. Για  να  ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ  ο  άνθρωπος  θα  πρέπει  να  δεχθεί  αρχικά  την  ΘΕΙΑ  ΦΩΤΙΣΗ - ΧΑΡΗ  και  στην  συνέχεια  μεσω  της  ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ  να  αναζητήσει  τον  ΔΡΟΜΟ  ΤΗΣ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΤΟΥ  ΘΕΟΥ. Στην  διαδικασία  αυτή  ο Διάβολος  μπορεί  να  παρέμβει  στην ΠΡΟΣΕΥΧΗ  του  ανθρώπου  με πολλούς  τρόπους. Υπάρχουν  τρόποι με  εξωτερικά  ερεθίσματα  αλλα και με  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ερεθίσματα-παρεμβολείς.Στην  πρώτη  κατηγορία  είναι  τα  διάφορα  "πειρασμικά"  γεγονότα  που υποκινεί  ο διάβολος  με  στόχο  τον  αποπροσανατολισμό μας - ταραχή μας απο  την  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ και  την  ΠΡΟΣΕΥΧΗ μας. Στην  δευτερη  κατηγορία  ανήκουν  οι  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ  ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΙΣ  που είναι  συνήθως  παρεμβολές  στο  ΝΟΗΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ  που  τα  τελευταια  χρόνια  ο Διάβολος  με  χρήση  της  τεχνολογίας έχει  καταφέρει.

Απο  το  2013  η κυβέρνηση  ΗΠΑ  "τρέχει"  το  πρόγραμμα  BRAIN Initiative (Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies - Έρευνα Εγκεφάλου Μέσω Προωθημένων Καινοτομικών Νευροτεχνολογιών).

Γεροντας  Σοφρώνιος

«Στην Δύση οι άνθρωποι ζουν με τον εγκέφαλο, δηλαδή έχουν κέντρο της ζωής τους την λογική. Έτσι, αν οι επιστήμονες ανακαλύψουν ένα μηχάνημα, τότε θα μπορέσουν να διαβάσουν τις σκέψεις των ανθρώπων και να τους κατευθύνουν. Όσοι, όμως, ζουν με την καρδιά, μέσα στην οποία ενεργεί η Χάρη του Θεού, και προσεύχονται καρδιακά, αυτοί έχουν το χάραγμα του Σταυρού μέσα σε αυτήν και κανείς δεν μπορεί να τους ελέγξει πνευματικά. Αυτοί έχουν την ελευθερία του πνεύματος».

H εφαρμογή  ολων  αυτων  των  τεχνολογιών  για  την  εξυπηρέτηση  του  σκοπού  του  Διαβόλου  που είναι η  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΘΕΟΥ  μπορεί  να  υλοποιηθεί  μονον  με  τη  χρήση  ενος  ΔΟΥΡΕΙΟΥ  ΙΠΠΟΥ  στο  ανθρώπινο  σώμα  καθως  ο εξωτερικός  επηρεασμός  του  νοητικού  συστήματος  του  ανθρώπου  (πχ  με τεχνικές  remote  mind  control)  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΣΥΜΒΕΙ  οταν  ο άνθρωπος  ΕΧΕΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ  ΤΟΝ ΘΕΟ καθως  τότε  η ΘΕΙΑ  ΧΑΡΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ  απενεργοποιεί και  ακυρώνει  την  εξωτερικη  παρεμβατική  ενέργεια.  Ο  Δούρειος  Ιππος  λοιπόν  δεν  είναι  τίποτε  αλλο  απο τα  γνωστά  εμφυτεύσιμα  RFID βιονικα  CHIPS  μεσω  των  οποίων  είναι  δυνατός  ο  ΑΠΟΛΥΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ  που  στην  Αποκάλυψη  του  Ιωαννου  είναι  γνωστή  ως  ΧΑΡΑΓΜΑ.
 
  Mε  την  συγχρονη  τεχνολογία  είναι  δυνατή  η  επικοινωνία  του  rfid  chip  μεχρι  απόσταση  200 μέτρων  κατι  που  θα  εκμεταλλευτεί  ο  διάβολος  για  να  μπορέσει  να  ΕΛΕΓΞΕΙ  ΑΠΟΛΥΤΑ  τον  κάθε  ανθρωπο  που  θα  το  έχει  επάνω  του. Αυτό  μπορεί  να  γίνει  με  την  χρήση  των  συγχρονων τηλεφώνων - υπολογιστών  αλλα  και  ολων  των  Modem wi-fi  που  υπάρχει  πλεον  σε  κάθε  σπίτι  καθως  η  μπάντα  εκπομπης  τους  (wi-fi - 2,4  GHz)  ειναι  κοντινή  με  την  συχνότητα  λειτουργίας  του  rfid (3 GHz).  Ετσι  με  την  χρήση  της  τεχνολογίας  θα  μπορέσει  να  ΕΛΕΓΞΕΙ  ΑΠΟΛΥΤΑ  τον  ανθρωπο  αφου  θα  ειναι  σε  θέση  να  γνωρίζει  συνεχώς  τα  συναισθήματα μας, τις συναλλαγες μας, τις  κινήσεις  μας  αλλα και  να  μας  στείλει  "εντολές"  οπως  θα  ειναι  πχ  ο  ξαφνικός  μας  θάνατος  σε  περίπτωση  ανυπακοής.
 

Αυτος  είναι  ο λόγος  που ο ΘΕΟΣ  μας  προειδοποιεί  να  ΜΗΝ  ΛΑΒΟΥΜΕ  ΤΟ  ΧΑΡΑΓΜΑ  ΤΟΥ  ΘΗΡΙΟΥ  επάνω μας  καθώς  ΧΑΝΟΥΜΕ  ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΤΗΝ  ΜΕΤΑΝΟΙΑ  και  γινόμαστε  ουσιαστικά  "έρμαιο"  του  Διαβόλου  χωρίς  να  δικαιούμαστε  την  ΘΕΙΑ  ΒΟΗΘΕΙΑ  αφού  θα έχουμε  χάσει  την  δυνατότητα  της  επικοινωνίας  μας  με  τον ΘΕΟ, ο  πομπός  μας  δηλ. δεν θα  λειτουργεί..

 

Αποκ. 18,2         καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου·

Αποκ. 18,4         Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ λάβητε·

 

 

 Θα  πρέπει  να  εξετάσουμε  και  τον  ουσιαστικό  λόγο  που  ο  ΘΕΟΣ  θα  επιτρέψει  να  υπάρξει  το  Χαραγμα  του  αντιχρίστου.Ο ΘΕΟΣ  επιθυμεί  να  έχουμε  ΤΕΛΕΙΑ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  σε  Εκείνον  για  ολες  μας  τις  βιωτικές  μέριμνες.Αυτη  η  εμπιστοσύνη  που  ειναι  και  η  ουσια  της  ΑΛΗΘΙΝΗΣ  ΠΙΣΤΕΩΣ  προς  Εκείνον  θα  πρέπει  να  ελεγχθεί  με  ΔΙΚΑΙΟ  ΤΡΟΠΟ.  Ετσι  λοιπόν  ο  ΕΛΕΓΧΟΣ  αυτης  της  εμπιστοσύνης  προς  Αυτόν  επιτυγχάνεται  με  την  εισαγωγή  του  Χαράγματος  που  η  αποδοχή  του  θα  σημάνει  και  την  προσκύνηση  του  διαβόλου  καθως  για  τις  βιωτικές  μας  μέριμνες  θα  απωλέσουμε  την  εμπιστοσύνη μας  προς  τον  Δημιουργό  Πατέρα  Μας  και  θα  στηριχτούμε-εμπιστευτούμε  στο  σύστημα  του  διαβόλου  που  ειναι  ολα  οσα  βλέπουμε  γυρω  μας. Και  στο  σημείο  αυτό  φαίνεται  και  η  ΠΑΝΣΟΦΙΑ  του  ΘΕΟΥ  καθως  είναι  πολλοί  οι  Χριστιανοί  της  εποχής  μας  που  λένε  "εγω  πιστεύω  εσωτερικά  η  καρδια  μου  ειναι  στον  Χριστό  δεν  πειράζει  δεν ειναι  τίποτα  το  Χαραγμα"  και  οι  οποίοι  θα  αποδείξουν την  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  ΠΙΣΤΗ  τους  μπροστά  στο  δίλημμα  του  Χαράγματος  <<χρήμα-τρόφιμα-καλη  ζωη  Ή  διωγμός-δυσκολία-στέρηση αγαθών>>.

  Υπάρχουν  πολλοί  Χριστιανοί  που  λένε  οτι  Χάραγμα  είναι  και  οτιδηποτε  κυκλοφορεί  σήμερα  και  βασίζεται  στο  666  οπως  ειναι  το  ΑΦΜ , Ο ΑΜΚΑ, barcode, τραπεζικές  κάρτες  κτλ.  Ποιός  ο  λόγος  τοτε  της  εμφανίσεως  του  Αντιχρίστου  και  του  ψευδοπροφήτη  αλλα  και  του  ενσώματος  χαράγματος   ΑΝ  ΜΟΝΟΝ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΑΦΜ  ΧΑΝΟΥΜΕ  ΟΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΝ  ΨΥΧΗ ΜΑΣ?? 

    Aπο  τα  προαναφερόμενα  λογια  της  Αποκαλύψεως  (κεφάλαιο  18)  βλέπουμε  οτι  υπάρχει  ΡΗΤΗ  ΕΝΤΟΛΗ  απο  τον  Θεό  για  να  ΕΞΕΛΘΟΥΜΕ  απο  την  Βαβυλώνα  ποτε  ομως,  ΑΜΕΣΩΣ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΠΤΩΣΗ  ΤΗΣ  ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ  που  οπως  εξηγούμε  σε  άλλο  αρθρο  θα  ειναι  η  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΤΩΝ  ΗΠΑ-ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ. Χαραγμα  υφίσταται  με  την  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΝΟΙΑ  μονον  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΕΜΦΑΝΙΣΗ  ΤΩΝ  2  ΘΗΡΙΩΝ  και  την  ΖΗΤΗΣΗ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ  τοσο  του  θηρίου  αλλα και  της  εικόνας  αυτού, οπως  περιγράφονται  στο  13ο +14ο κεφάλαιο  της  Ιερας  Αποκαλύψεως  του  Αγιου  Ιωαννου Θεολόγου,  που  θα  συμβει  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΠΤΩΣΗ  ΤΗΣ  ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ  καθως  τοτε  και  μονον  τοτε  ο  3ος  άγγελος  προειδοποιεί  για  τα  προαναφερόμενα.Σε  οποιαδήποτε  άλλη  χρονική  στιγμή  και  παρότι  ολα  τα  προαναφερόμενα  ηλεκτρονικά  συστήματα  σχετιζόμενα  με  το  666  ειναι  απαραίτητα  για  τις  οικονομικές  συναλλαγές  μας  ΔΕΝ  ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ  ΤΟ  ΤΕΛΙΚΟ  ΧΑΡΑΓΜΑ  αλλα  ειναι  ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΙ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ  του  τελικού  χαράγματος  και  ΔΕΝ  ΜΑΣ  ΟΔΗΓΟΥΝ  ΣΤΗΝ  ΑΙΩΝΙΑ  ΚΟΛΑΣΗ. Εδω  χρειάζεται  μεγάλη  προσοχή  καθως  η  εξοικείωση  μας  στην  καθημερινή  μας  ζωη  με  αυτες   τις  τεχνολογικές  δυνατότητες  και   η  αγνοια  των  σκοπιμοτήτων  εισαγωγης  των  αλλα και  των  επόμενων  βηματων  προς  το  ενσώματο  χάραγμα, θα  μας  κανουν  να  ΣΥΝΗΘΙΣΟΥΜΕ  ΣΤΗΝ  ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥΣ  και  οταν  ερθει  η ωρα  που θα  πρέπει  να  ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥΣ  να  μην  το  καταφέρουμε.  

   Απο  την  στιγμή  που  κάνουμε  χρήση  αυτων  των  τεχνολογιών  και  υπάρχει  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ  ο ΘΕΟΣ  δεν  μπορεί  να  μας  αφήσει  να  χάσουμε  την  ψυχη μας,  απο την  στιγμή  ομως  που  ΘΑ  ΧΑΘΕΙ  Η  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ και  αυτο  θα  συμβει  ΜΟΝΟΝ  ΜΕ  ΤΟ  ΕΝΣΩΜΑΤΟ  ΧΑΡΑΓΜΑ  ή  και  την  δικη μας  ΕΚΟΥΣΙΑ  ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ  τοτε  και  μονον  τοτε  μπορούμε  να  μιλάμε  για  το  ΤΕΛΙΚΟ  ΧΑΡΑΓΜΑ  που  οδηγεί  στην  αιώνια  κόλαση  και  περιγράφεται  στην  Αποκάλυψη κεφάλαιο  14ο.

  Ο  ΘΕΟΣ  θα  παραχωρήσει  να  ελθει αυτη  η  μεγάλη  δοκιμασία  των  εσχάτων  ετών  ωστε  τελικά  να  ΞΕΚΑΘΑΡΙΣTEI   ΠΟΙΟΙ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ  ΠΙΣΤΟΙ   και  ΠΟΙΟΙ  ΕΙΝΑΙ  ΕΝ  ΛΟΓΟΙΣ  ΜΟΝΟΝ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ  και  γενικότερα  να  γίνει  ξεκάθαρο ποιοι  ειναι  αυτοί  που  εχουν  ΤΕΛΕΙΑ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ΣΕ  ΑΥΤΟΝ  και  ποιοι  ειναι  αυτοί  που  εν  λόγοις  πιστεύουν  αλλα  εν  εργοις  δεν  εμπιστεύονται  την  ζωη  τους  σε  Εκείνον.