ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών..

2022-04-20 12:00

ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

 

Περί της Συντελείας του κόσμου και περί Αντιχρίστου και εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου μας

 

Προσέχετε, αδελφοί μου, την υπερβολήν του Θηρίου· διότι μεταχειρίζεται διάφορα τεχνάσματα πονηρίας. Άρχεται από την γαστέρα· ίνα όταν τις στεναχωρηθή μη έχων φαγητά, αναγκασθή να λάβη την σφραγίδα εκείνου· όχι ως έτυχεν εις παν μέρος του σώματος, αλλ’ εις την δεξιάν χείρα και εις το μέτωπον, δια να μη έχη εξουσίαν ο άνθρωπος να κάμη με αυτήν το σημείον του σταυρού, μήτε πάλιν εις το μέτωπον να σημειώση το άγιον όνομα του Κυρίου. Διότι γνωρίζει ο άθλιος, ότι όταν ο Σταυρός του Κυρίου σφραγισθή επί του ανθρώπου λύει πάσαν την δύναμιν του Εχθρού, και δια τούτο σφραγίζει την δεξιάν του ανθρώπου.

 

Λοιπόν, αδελφοί μου, φρικτός είναι ο αγών εις όλους τούς φιλοχρίστους ανθρώπους, ίνα μέχρις ώρας θανάτου μη δειλιάσωσι, μηδέ αμελήσωσιν, όταν χαράση ο Δράκων την σφραγίδα του, αντι του σταυρού του Σωτήρος. Διότι πάντα τρόπον μεταχειρίζεται, ίνα ουδόλως ονομάζηται το όνομα του Κυρίου ημών και Σωτήρος εις τον καιρόν τούτον. Τούτο δε κάμνει φοβούμενος και τρέμων την αγίαν δύναμιν του Σωτήρος ημών. Διότι εάν κάποιος δεν σφραγίζηται με την σφραγίδα εκείνου, δεν γίνεται αιχμάλωτος εις τα φαντάσματα εκείνου, ούτε ο Κυριος απομακρύνεται απ’ αυτού αλλά τον φωτίζει και τον σύρει προς εαυτόν. Πρέπει να εννοήσωμεν, αδελφοί μου, μετά πάσης ακριβείας, ότι τα φαντάσματα του Εχθρού είναι αποτρόπαια.

 

Γεν. 47,20          καὶ ἐκτήσατο Ἰωσὴφ πᾶσαν τὴν γῆν τῶν Αἰγυπτίων τῷ Φαραώ· ἀπέδοντο γὰρ οἱ Αἰγύπτιοι τὴν γῆν αὐτῶν τῷ Φαραώ, ἐπεκράτησε γὰρ αὐτῶν ὁ λιμός· καὶ ἐγένετο ἡ γῇ τῷ Φαραώ,

Γεν. 47,23          εἶπε δὲ Ἰωσὴφ πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις· ἰδοὺ κέκτημαι ὑμᾶς καὶ τὴν γῆν ὑμῶν σήμερον τῷ Φαραώ· λάβετε ἑαυτοῖς σπέρμα καὶ σπείρατε τὴν γῆν,

Γεν. 47,25          καὶ εἶπαν· σέσωκας ἡμᾶς, εὕρομεν χάριν ἐναντίον τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ ἐσόμεθα παῖδες τῷ Φαραώ.

Αποκαλυψις Αγιου Ιωαννου
6-5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 
6-6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς

 

"Προσέχετε πῶς ἀρχίζει ἀπό τήν κοιλιά, ὥστε ὅταν κάποιος βρεθεῖ σέ δυσκολία, στερούμενος τήν τροφή, νά ἀναγκασθεῖ νά δεχθεῖ τήν σφραγίδα ἐκείνου", αυτο μας λέει ο Αγιος Εφραιμ ο Συρος..Αν  διαβάσουμε και μελετήσουμε την ζωη  του δικαίου  Ιωσηφ Παγκαλου  θα δούμε οτι αποτελει  ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.. Αφου  εκανε  δικη του  "πασαν την γην των Αιγυπτιων"  στην συνεχεια "επεκράτησε ο λιμός"...ετσι και σημερα με τον ΔΙΑΒΟΛΟ και τον ΥΙΟ ΤΟΥ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ...Αφου  έχει  ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ  ΟΛΟΚΛΗΡΗ  ΤΗΝ ΓΗ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, εχει  κατακτήσει  την ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ καθως οι ανθρωποι στην πλειοψηφία τους  ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ  απο τα super-markets που φυσικά ΑΝΗΚΟΥΝ και ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ απο τον διάβολο. Βλέπουμε οτι στις μερες μας υπάρχει μια ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ που φυσικά ειναι ΤΕΧΝΗΤΗ και δημιουργος της ο διάβολος.Αυτο μας ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ οτι βρισκόμαστε πολυ κοντα στην ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ αφου αν μελετήσουμε την Αποκάλυψη του Αγιου Ιωαννου (κεφάλαιο 6 στιχ.5)  και θέσουμε ως καθημενον επι ιππου=αντιχριστο και σε συνδυασμο με τον στιχο 6 το καταλαβαίνουμε ευκολα!

"Προσέχετε, ἀδελφοί μου, τήν ὑπερβολήν τοῦ θηρίου· τεχνάσμα γάρ πονηρίας. Πῶς ἐκ γαστρός ἄρχεται, ἱν' ὅταν τις στενωθῇ, βρωμάτων ὑστερούμενος, ἀναγκασθῇ λαβεῖν ἐκείνου τήν σφραγῖδα, οὐχ ὡς ἔτυχεν, εἰς πᾶν μέλος τοῦ σώματος, ἀλλ' ἐπί χεῖρα δεξιάν, ὁμοίως καί ἐπί τοῦ μετώπου", μας λεει χαρακτηριστικά ο Αγιος Εφραιμ ο Συρος..

Με  δεδομένο οτι έχουν λάβει ΧΑΡΑΓΜΑ  του ΔΙΑΒΟΛΟΥ οσοι εκαναν εμβολιο κατα της "πανδημιας κορωναιου"  διαφαίνεται  οτι το επόμενο βήμα του διαβόλου θα ειναι το ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ολων  ωστε να  έχουν  πρόσβαση  στην αγορά τροφίμων!
"Προσέχετε, ἀδελφοί μου, τήν ὑπερβολήν τοῦ θηρίου· τεχνάσμα γάρ πονηρίας. Πῶς ἐκ γαστρός ἄρχεται, ἱν' ὅταν τις στενωθῇ, βρωμάτων ὑστερούμενος, ἀναγκασθῇ λαβεῖν ἐκείνου τήν σφραγῖδα, οὐχ ὡς ἔτυχεν, εἰς πᾶν μέλος τοῦ σώματος, ἀλλ' ἐπί χεῖρα δεξιάν, ὁμοίως καί ἐπί τοῦ μετώπου", μας λεει χαρακτηριστικά ο Αγιος Εφραιμ ο Συρος..
Επομένως  εμεις θα πρεπει απο τωρα ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ  ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ  και να προμηθευθούμε  τα απαραίτητα  τρόφιμα  επιβίωσης (αλευρι,λαδι κυριως) , να μαθουμε αν δεν γνωρίζουμε πως φτιαχνεται το ψωμι  αλλα το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ειναι να ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΜΕ  ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ να ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ  να  βρουμε  ενα  μικρο  χωρο  ωστε να  καλλιεργήσουμε  ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ  και να έχουμε  ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΜΑΣ.Φυσικά αυτο  θα γίνει  μεχρι  την στιγμή  που θα  ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΜΕ και τα χωρια μας  ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΡΗ  καθως  πολυ  πιθανό  θα  υπάρχει  ΔΕΣΜΕΥΣΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΩΓΜΟΣ  οσων  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ  ΥΠΟΤΑΧΘΕΙ  ΣΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  και ειναι  ανεξαρτητοι  ,ΧΩΡΙΣ  ΑΦΜ-ΑΜΚΑ δηλαδη!
Με  δεδομένο οτι έχουν λάβει ΧΑΡΑΓΜΑ  του ΔΙΑΒΟΛΟΥ οσοι εκαναν εμβολιο κατα της "πανδημιας κορωναιου"  διαφαίνεται  οτι το επόμενο βήμα του διαβόλου θα ειναι το ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ολων  ωστε να  έχουν  πρόσβαση  στην αγορά τροφίμων! Εκτος απο την ΝΟΗΤΗ-ΑΟΡΑΤΗ  ΣΦΡΑΓΙΔΑ που ειναι το εμβόλιο  ο  διάβολος θα προσπαθήσει να εχουν και ΥΛΙΚΗ-ΟΡΑΤΗ  ΣΦΡΑΓΙΔΑ  οπως  ακριβως  ο ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  ελαβε  σαρκα και ειναι πλεον ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ με διακριτες την Θεια και ανθρωπινη φυση  ετσι  ακριβως ο διαβολος  θα  προσπαθήσει με  ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ,ΝΟΗΤΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ  ΝΑ  ΣΦΡΑΓΙΣΕΙ  ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ  ωστε να μην έχει πλεον τοτε  ΚΑΜΜΙΑ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ. Οπως  ακριβως οταν ο ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΣΑΡΚΑ  υπηρχε η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΚ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ)  ετσι  ακριβως και ο διαβολος ΠΡΙΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ θα παιρνει στην ΚΟΛΑΣΗ ΟΣΟΥΣ ΤΗΡΟΥΝ  ΤΙΣ  ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ δηλαδη ΝΟΗΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ-XΑΡΑΓΜΑ.Επισης οπως  ακριβως οταν ο ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ελαβε ΣΑΡΚΑ  υπηρχε η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΚ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΝ(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ)  ετσι  ακριβως και ο διαβολος οταν ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ θα παιρνει στην ΚΟΛΑΣΗ ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΥΙΟ ΤΟΥ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ!Απο το τελευταίο βλεπουμε  ΞΕΚΑΘΑΡΑ οτι το ΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ  θα έρθει ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ!
 
 
 
Επομένως  εμεις θα πρεπει απο τωρα ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ  ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ  και να προμηθευθούμε  τα απαραίτητα  τρόφιμα  επιβίωσης (αλευρι,λαδι κυριως) , να μαθουμε αν δεν γνωρίζουμε πως φτιαχνεται το ψωμι  αλλα το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ειναι να ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΜΕ  ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ να ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ  να  βρουμε  ενα  μικρο  χωρο  ωστε να  καλλιεργήσουμε  ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ  και να έχουμε  ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΜΑΣ.Φυσικά αυτο  θα γίνει  μεχρι  την στιγμή  που θα  ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΜΕ και τα χωρια μας  ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΡΗ  καθως  πολυ  πιθανό  θα  υπάρχει  ΔΕΣΜΕΥΣΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΩΓΜΟΣ  οσων  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ  ΥΠΟΤΑΧΘΕΙ  ΣΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  και ειναι  ανεξαρτητοι  ,ΧΩΡΙΣ  ΑΦΜ-ΑΜΚΑ δηλαδη!
 Τονίζουμε και παλι  οτι  για να  μπορέσει ο ανθρωπος να  ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ στις μεθοδείες  αυτες  θα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΕΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΤΗΝ  ΦΩΤΙΣΗ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  ή να  βρίσκεται  εν μετανοία  και έχει ΚΑΘΑΡΘΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ,  καθως  σε  καθε αλλη περίπτωση  ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ  Ο ΦΟΒΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ (οπως έγινε με τον κορωναιο και την επιβολη των εμβολίων) και ο ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ  ΤΟΥ κατι που θα αποτελέσει  ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΤΑΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ  ωστε να  ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΘΕΙ-ΤΑΡΑΧΘΕΙ-ΑΠΕΛΠΙΣΤΕΙ  και να "αναγκασθη  λαβειν εκείνου την σφραγιδα"!! ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ λοιπον!!  Απο  αυτη  την  στιγμή  ΡΙΧΝΟΥΜΕ  ΟΛΟ ΜΑΣ  ΤΟ ΒΑΡΟΣ  ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ, πηγαίνουμε να  εξομολογηθούμε, να κανουμε ΣΥΝΕΧΩΣ  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ , να δείξουμε  ΥΠΟΜΟΝΗ σε οτι κακο και θλιβερο μας  τυχει (καθως ο διαβολος θα μας  πολεμήσει ΣΚΛΗΡΑ)  και εχοντας  ΤΕΛΕΙΑ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ΣΤΟΝ ΘΕΟ  για  ολα  να  καταφέρουμε  να  ΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΦΩΤΙΣΤΟΥΜΕ , ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ  και τελικα  ΝΑ  ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ  ΕΝΝΟΗΣΟΥΜΕ  ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΔΩ  ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ  ΜΕ  ΚΑΘΑΡΟ ΝΟΥ!!
 
εις  τι εδίστασας?
 
ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΜΑΣ να μας χαρίσει  ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΣ
 
 
 
ΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ