υἱὸς ηὐξημένος Ἰωσήφ, υἱὸς ηὐξημένος μου ζηλωτός καὶ ἐβοήθησέ σοι ὁ Θεὸς ὁ ἐμὸς καὶ εὐλόγησέ σε εὐλογίαν οὐρανοῦ ἄνωθεν καὶ εὐλογίαν γῆς ἐχούσης πάντα

2022-07-15 20:23
Γεν. 49,22          υἱὸς ηὐξημένος Ἰωσήφ, υἱὸς ηὐξημένος μου ζηλωτός, υἱός μου νεώτατος· πρός με ἀνάσΓεν. 49,22          υἱὸς ηὐξημένος Ἰωσήφ, υἱὸς ηὐξημένος μου ζηλωτός, υἱός μου νεώτατος· πρός με ἀνάστρεψον.
Γεν. 49,22          υἱὸς ηὐξημένος Ἰωσήφ, υἱὸς ηὐξημένος μου ζηλωτός, υἱός μου νεώτατος· πρός με ἀνάστρεψον.
τρεψον.
 
Γεν. 49,22          υἱὸς ηὐξημένος Ἰωσήφ, υἱὸς ηὐξημένος μου ζηλωτός, υἱός μου νεώτατος· πρός με ἀνάστρεψον.
Γεν. 49,24          καὶ συνετρίβη μετὰ κράτους τὰ τόξα αὐτῶν, καὶ ἐξελύθη τὰ νεῦρα βραχιόνων χειρὸς αὐτῶν διά χεῖρα δυνάστου Ἰακώβ, ἐκεῖθεν ὁ κατισχύσας Ἰσραήλ· παρὰ Θεοῦ τοῦ πατρός σου,
Γεν. 49,25          καὶ ἐβοήθησέ σοι ὁ Θεὸς ὁ ἐμὸς καὶ εὐλόγησέ σε εὐλογίαν οὐρανοῦ ἄνωθεν καὶ εὐλογίαν γῆς ἐχούσης πάντα· εἵνεκεν εὐλογίας μαστῶν καὶ μήτρας,
Γεν. 49,26          εὐλογίας πατρός σου καὶ μητρός σου· ὑπερίσχυσεν ὑπὲρ εὐλογίας ὀρέων μονίμων καὶ ἐπ᾿ εὐλογίαις θινῶν ἀενάων· ἔσονται ἐπὶ κεφαλὴν Ἰωσὴφ καὶ ἐπὶ κορυφῆς ὧν ἡγήσατο ἀδελφῶν.
 
 
 
Έχει πολύ ενδιαφέρον να ψάξουμε πιο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης διαθέτει όλα αυτά τα προσόντα που απαιτούν οι Εβραίοι να συγκεντρώνει ο Μεσσίας τους. Κάποιος από τους Προφήτες δεν είναι διότι αυτοί είχαν μόνο θρησκευτική αποστολή και δεν ανακατευόντουσαν με την πολιτική και την εξουσία. Μεγάλες προσωπικότητες που είχαν ρόλο αρχηγού και ηγέτη του λαού, βασιλιά, θρησκευτικού ηγέτη και με στρατιωτικές ικανότητες είναι λίγοι και είναι οι έξης. Ο Μωυσής, ο Δαβίδ, ο Σολομώντας, ο Αβραάμ. Όμως κανένας από αυτούς δεν είχε εμβέλεια επιρροής μεγαλύτερη από τα διοικητικά όρια του Ισραήλ και των γύρω από αυτό χωρών. Λείπει δηλαδή από τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης η παγκοσμιότητα της εξουσίας τους.
 
Μόνο ένα πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης συγκεντρώνει σχεδόν όλα τα προσόντα που έχουν προτάξει οι Εβραίοι σαν χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο Μεσσίας. Μόνο ένας είχε παγκόσμια εξουσία, μόνο ένας συγκέντρωσε τα πλούτη όλου του κόσμου, μόνο ένας είχε επίσης και σοφία και ηθική, μόνο ένας διάθετε επίσης το προσόν να τον έχουν προσκυνήσει όλες οι φυλές του Ισραήλ, μόνο ένας επίσης είχε το προσόν να θεωρείται ο σωτήρας του Ισραήλ και μόνο ένας είναι αυτός που διαθέτει όλα αυτά συν το όνομά του να δηλώνει την τελειότητά του. Και κάτι ακόμα είναι ο μόνος στα μάτια των Εβραίων και το τονίζω αυτό στα μάτια των Εβραίων και στα δικά μας μάτια, που είναι προφητευμένο για αυτόν στα έσχατα χρόνια ότι θα είναι ισχυρός, ότι θα συντριβούν οι εχθροί του, ότι ο Θεός θα του δώσει ευλογία και για τον ουρανό και για όλη την γη, μια ευλογία που θα είναι παντοτινή. Αυτός λοιπόν δεν είναι άλλος από τον Πάγκαλο Ιωσήφ που τιμά η Εκκλησία μας την Μεγάλη Δευτέρα.
Ας τα δούμε πιο αναλυτικά. Σύμφωνα με τον Εβραϊκό νόμο για να μπορεί να διδάξει κάποιος σε θρησκευτικό και σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να κλείσει το τριακοστό έτος κάτι που σεβάστηκε και ο Ιησούς Χριστός. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που λέμε εξαρχής ότι ο Αντίχριστος εφόσον γεννήθηκε το 1983 θα ξεκινήσει την επίσημη παγκόσμια πορεία του όταν κλείσει τριάντα έτη ζωής δηλαδή το 2013, όπως και πράγματι έγινε με τον Snowden, ο οποίος έκλεισε τριάντα έτη τον Ιούνιο του 2013. Ακριβώς το ίδιο έγινε και με τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο τον έναν εκ τους 12 υιούς του Ιακώβ (ο Ιακώβ ονομάστηκε από τον Θεό Ισραήλ κάτι πολύ σημαντικό για την μελέτη μας). Ζούσε φυλακισμένος του Φαραώ και μόλις συμπλήρωσε 30 έτη παρουσιάστηκε  μπροστά του κ αι του ερμήνευσε το όνειρο, γεγονός που τον ανέδειξε και μεγάλο και τρανό.
Γένεσις μα΄ 46 ᾿Ιωσὴφ δὲ ἦν ἐτῶν τριάκοντα, ὅτε ἔστη ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου. ᾿Εξῆλθε δὲ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ προσώπου Φαραώ, καὶ διῆλθε πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου.
Όπως όλοι γνωρίζουμε μετά από αυτό ο Φαραώ κατέστησε τον Ιωσήφ αρχηγό σε ότι βρώσιμο διέθετε η Αίγυπτος, η πιο πλούσια, η πιο μεγάλη και πιο δυνατή χώρα του τότε κόσμου. Ο Ιωσήφ έγινε ο πιο δυνατός άνθρωπος μετά τον Φαραώ και όλος ο κόσμος στην κυριολεξία πήγαινε στην Αίγυπτο για να αγοράσει σιτάρι και τα υπόλοιπα αγαθά που διέθετε. Και ο λόγος που η Αίγυπτος διέθετε απόθεμα ήταν η ερμηνεία του ονείρου του Φαραώ από τον Ιωσήφ και φυσικά η καλή  και  άριστη διαχείριση που έκανε τα 7 έτη της αφθονίας. Έτσι ο Ιωσήφ έγινε ο παγκόσμιος διαχειριστής των βρώσιμων αγαθών.
Γένεσις μα΄  57 καὶ πᾶσαι αἱ χῶραι ἦλθον εἰς Αἴγυπτον ἀγοράζειν πρὸς ᾿Ιωσήφ· ἐπεκράτησε γὰρ ὁ λιμὸς ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
Γένεσις μβ΄  6 ᾿Ιωσὴφ δὲ ἦν ὁ ἄρχων τῆς γῆς, οὗτος ἐπώλει παντὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς· ἐλθόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ ᾿Ιωσὴφ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν. 
 
Βλέπουμε με αποδείξεις από την Αγία Γραφή πως ο Ιωσήφ ήταν ο άρχων της γης εκείνη την εποχή και πως τον προσκύνησε όλο το Ισραήλ. Είναι το μόνο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης που χαίρει της αποδοχής όλων των φυλών του Ισραήλ.  

 

Πριν συνεχίσω θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ ότι με αυτά που γράφουμε δεν μειώνουμε τον μεγάλο αυτόν Προφήτη και γενάρχη της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος θεωρείτε Άγιος και μεγάλη προσωπικότητα από την Εκκλησία μας, διότι ήταν δίκαιος, σοφός και με αγάπη προς τον Θεό και σύμφωνα με τους Αγίους λειτουργεί και σαν προτύπωση του Ιησού. Όμως είπαμε και πιο πάνω πρέπει να σκεφτούμε σαν Εβραίοι και όχι σαν χριστιανοί για να αντιληφθούμε ποιος από τους πρωταγωνιστές της Παλαιάς Διαθήκης συγκεντρώνει τα προσόντα του Μεσσία των Εβραίων.

Στο κεφάλαιο μζ΄ της Γένεσις στους στίχους 13-25 φαίνεται ότι ο Ιωσήφ συγκέντρωσε τον πλούτο «όλου» του κόσμου. Στην αρχή όλο το χρήμα διότι πήγαιναν από παντού και αγόραζαν με χρήματα. Στην συνέχεια όταν τελείωσαν τα χρήματα αγόραζαν εις είδος, δηλαδή πούλαγαν τα ζώα τους και αγόραζαν αγαθά και ψωμί. Κάποτε τελείωσαν και τα ζώα και τότε ο Ιωσήφ τους είπε να δώσουν τα χωράφια τους. Στο τέλος συγκέντρωσε όλο τον πλούτο της Αιγύπτου στον Φαραώ και  τότε έδωσε στον κόσμο σπόρο να φυτέψει και τους ζήτησε το ένα πέμπτο και τα υπόλοιπα τα χάρισε στον κόσμο. Και μετά φυσικά ο κόσμος τον ευχαριστούσε. Έτσι ακριβώς θα γίνει και με τον Αντίχριστο, θα συγκεντρώσει όλο τον πλούτο. Φυσικά δεν θα τον συγκεντρώσει όπως ο δίκαιος και σοφός Ιωσήφ, αλλά θα του τον συγκεντρώσει το αντίχριστο σύστημα και θα του τον προσφέρει και μετά ο κόσμος θα τον ευχαριστεί για τις παροχές που θα του  δίνει. 

 

Επίσης ο Ιωσήφ έσωσε το Ισραήλ μιας ακόμα και μεταφορικά εφόσον ο Ιακώβ είναι ο Ισραήλ σώθηκε από τον Ιωσήφ με την κάθοδό του στην Αίγυπτο όπου έζησε υπό την προστασία του Ιωσήφ. Έτσι έστω και τυπικά ο Ιωσήφ έσωσε όλο το Ισραήλ. Διότι εάν δεν ήταν ο ευνοούμενος του Φαραώ ίσως το γένος των Εβραίων να είχε άλλη κατάληξη, μετά την επταετή περίοδο των παγκοσμίων στερήσεων.

Και τώρα το πιο συγκλονιστικό σημάδι που δείχνει την σπουδαιότητα αυτού του ονόματος όπου σαφέστατα έχει Μεσσιανική αξία ΠΑΝΤΑ ΣΚΕΦΤΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑ ΟΧΙ ΣΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.  Όπως όλοι γνωρίζουμε ο Ισραήλ, δηλαδή ο Ιακώβ, πριν πεθάνει φώναξε και τα 12 παιδιά του, τις επερχόμενες 12 φυλές του Ισραήλ, ώστε να τους αναγγείλει τι θα συμβεί σε αυτούς και γενικά ποια θα είναι η  κατάληξή τους, του καθένας χωριστά.
Γένεσις μθ΄  ΕΚΑΛΕΣΕ δὲ ᾿Ιακὼβ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· συνάχθητε, ἵνα ἀναγγείλω ὑμῖν, τί ἀπαντήσει ὑμῖν ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν· 2 ἀθροίσθητε καὶ ἀκούσατέ μου, υἱοὶ ᾿Ιακώβ, ἀκούσατε ᾿Ισραὴλ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.
Εδώ λοιπόν μιλώντας στον Ιούδα προφητεύει ότι από την γενιά του θα προέλθει ο Υιός και Λόγος του Θεού. Μιλώντας στον Δαν ξέρουμε όλοι ότι προφητεύει πως απόγονός του θα είναι ο Αντίχριστος. Πιο συγκεκριμένα από τα 12 παιδιά στα έξι αναφέρεται με χείριστα λόγια (Ρουβήν, Συμεών, Λευΐ, Δαν, Γαδ, Βενιαμήν). Σε τέσσερα από αυτά κάνει απλή αναφορά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο (Ζαβουλών, Ισσάχαρ, Νεφθαλείμ, Ασήρ). Και περισσεύουν δύο ο Ιούδας και ο Ιωσήφ. Στον Ιούδας αφιερώνονται πέντε στίχοι (8-12) και προφητεύεται η καταγωγή του Θεανθρώπου Ιησού. Ακριβώς με το ίδιο μεγαλείο και με 5 στίχους επίσης (22-26) αναφέρεται με φοβερή ευλογία και υπέροχα λόγια για την κατάληξη της φυλής του Ιωσήφ. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΔΑ-ΙΩΣΗΦ, ΟΥΤΕ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ, ΕΙΠΑΜΕ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΡΑ=ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΣ=ΤΑ 5 ΠΡΩΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΩΥΣΗ=ΤΑ ΙΕΡΟΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, ΣΑΝ ΕΒΡΑΙΟΙ). Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Ιωσήφ θα είναι αυξημένος  και ανίκητος ενώπιων των εχθρών του, όσοι του επιτεθούν θα κατατροπωθούν. Ο Θεός θα τον βοηθήσει και θα τον ευλογήσει σε όλα και στον ουρανό και στην γη, και η ευλογία αυτή θα είναι παντοτινή.  Και κάτι πολύ σημαντικό ότι η ευλογία του Ιωσήφ θα μεταδίδεται και όσους τον ακολουθούν. Πραγματικά φοβερά λόγια που ταιριάζουν απόλυτα στην ιδιοσυγκρασία του Μεσσία.
Και το κερασάκι στην τούρτα έρχεται με του τι σημαίνει το όνομα
Ιωσήφ = αυτός που ο Θεός τον έπλασε τέλειο.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΘΑ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΛΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΘΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΙΩΣΗΦ.