Αρχείο άρθρων

Εγρήγορση ή εφησυχασμός στα Εσχατα Χρονια;

2016-07-21 07:32
Aγαπητοί  μου  αδελφοί,   Ο Διάβολος  χρησιμοποιεί  πάντοτε  την  σύγχυση  σε  ολες  τις  ενέργειες  του  ωστε  ο άνθρωπος  να  μην  μπορεί  να  διακρίνει  εύκολα  την  αλήθεια  απο...
Διαβάστε περισσότερα

περι ανυπακοής..

2016-07-20 23:33
  ΤΙ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΥΠΑΚΟΗ  ΟΤΑΝ   Ο  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  ΜΑΣ ΔΕΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ Τί μάς διδάσκει το εκκλησιαστικό παρελθόν σχετικώς με την υπακοή στον Πνευματικό μας Πατέρα, όταν πρόκειται περί θέματος Πίστεως, δογματικό ή σχετικό με τους ιερούς...
Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεός στα Εσχατα έτη και η Αγάπη Του..

2016-07-17 22:35
"Ἀπὸ αὐτὰ εἶναι φανερὸ ὅτι ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ συγχιζώμαστε καὶ νὰ λυπούμαστε τόσο γιὰ τοὺς  ἄλλους ...
Διαβάστε περισσότερα

ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών..

2016-07-01 15:00
ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ   Περί της Συντελείας του κόσμου και περί Αντιχρίστου και εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου μας   Προσέχετε, αδελφοί μου, την υπερβολήν του Θηρίου· διότι μεταχειρίζεται διάφορα τεχνάσματα πονηρίας. Άρχεται από την γαστέρα· ίνα όταν τις...
Διαβάστε περισσότερα

ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν..

2016-01-18 23:42
Το  Ευαγγελικό  χωρίο  του  τίτλου  αναφέρεται  στην  ΜΕΓΑΛΗ  ΘΛΙΨΗ των  3,5 καιρών  που θα  υπάρξει  ΚΑΤΑ  την  κυριαρχία  του  Αντιχρίστου  και  ακολουθείται  απο την  Β΄Παρουσία  του ...
Διαβάστε περισσότερα

Last Years - Preparation

2015-12-21 09:14
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit                              ANTICHRIST disclosed...
Διαβάστε περισσότερα

Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν..

2015-10-01 18:11
Κατα  Ματθαίον  Ευαγγέλιο  κεφ 24ο - στιχος 36 "Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος"      Πολλοί  κληρικοί, μοναχοί  και  λαικοί  φέρνουν  ως  "επιχείρημα" το...
Διαβάστε περισσότερα

ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ...

2015-09-15 09:37
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ  κεφάλαιο 12ο 13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρρενα.  14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ...
Διαβάστε περισσότερα

ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου

2015-09-05 09:40
Γεν. 7,11     ἐν τῷ ἑξακοσιοστῷ ἔτει ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νῶε, τοῦ δευτέρου μηνός, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ                 ἐῤῥάγησαν πᾶσαι αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου, καὶ οἱ καταῤῥάκται τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν. Γεν. 8,14     ἐν δὲ τῷ...
Διαβάστε περισσότερα

υπάρχει πραγματικη ασφάλεια στο διαδίκτυο?

2015-08-21 18:34
Edward  Snowden  23-1-2014   "We need a global forum, and global funding, committed to the development of security standards that enforce our right to privacy not through law, but through science and technology. The easiest way to ensure a country’s communications are secure is...
Διαβάστε περισσότερα
Προϊόντα: 21 - 30 από 80
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>