ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ , Ο αντίχριστος ΗΛΘΕΝ , τι πρέπει να κάνουμε?

2022-12-31 00:00

«Μήπως ζοῦμε παραμονές τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου καί τοῦ ἐρχομοῦ τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας;... Ἐγώ σᾶς εἰδοποιῶ: ΠΡΟΣΕΞΩΜΕΝ-ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ γιατί σήμερα ζοῦμε ὅπως ἀκριβῶς στίς ἡμέρες τοῦ Νῶε... πού ἐνῶ ὁ Νῶε τούς προειδοποιοῦσε ὅτι ἔρχεται ὁ Κατακλυσμός, αὐτοί ἀπιστοῦσαν, γελοῦσαν καί τόν κορόϊδευαν... Καί βέβαια τελικά ἦλθε ο κατακλυσμός καί τούς ἔπιασε ὅλους στόν ὕπνο... Τό ἴδιο ἀκριβῶς θα γίνει καί τώρα ἡ Δευτέρα Παρουσία θά ἔλθει ΑΙΦΝΙΔΙΑ, ΞΑΦΝΙΚΑ καί δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι ΔΕΝ πρόκειται νά ἀντιληφθοῦν ὅτι ἔρχεται τό ΤΕΛΟΣ, ὅπως ἀκριβῶς συνέβει καί τότε ἐπί Νῶε». 

 

Ἀπόσπασμα ἀπό μία ὁμιλία τοῦ μακαριστού Γέροντος π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου πού ἔγινε τό 1986 μέ θέμα: «Περί Εἰδωλολατρείας Ε΄-Μάθημα 17ον».

https://www.youtube.com/watch?v=hda901s7uSg

 

 

 

«Αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. ὅταν γὰρ λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρί ἐχούση, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβη· πάντες ὑμεῖς υἱοὶ φωτὸς ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους. Ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς καὶ οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν».  (Α΄ Θεσ. ε΄, 2-6)

 

Βλέπετε τί λέγει ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος;

Ὅτι γιὰ ἐμᾶς, τοὺς πραγματικὰ πιστούς, τὰ ἀληθινὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ, δὲν θὰ ἔλθει ξαφνικὰ οὔτε θὰ μᾶς πιάσει στὸν ὕπνο ὅπως ὁ κλέπτης μέσα στὴν νύκτα, ἀλλὰ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΗ, γιατί ἐμεῖς εἴμαστε «ΥΙΟΙ ΦΩΤΟΣ» καὶ ὄχι «υἱοὶ τοῦ σκότους». 

«ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβη· πάντες ὑμεῖς υἱοὶ φωτὸς ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους».

Γι΄ αὐτούς, τούς «υἱοὺς τοῦ σκότους» θὰ ἔλθει «αἰφνίδια», ΞΑΦΝΙΚΑ καὶ θὰ τοὺς πιάσει ΟΛΟΥΣ στὸν ὕπνο καὶ ΔΕΝ θὰ καταλάβουν ἀπὸ ποὺ τοὺς ἦλθε, «αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρί ἐχούση, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν», καὶ ΟΧΙ ὅλους ἐμᾶς, «τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς» ἢ ἔστω, ὅσοι εἶναι «υἱοὶ φωτός».

 

https://www.agioskosmas.gr/themata.asp?isue=76&artid=5018

 

 

«Πνευματικές παροτρύνσεις διά τούς ἀληθινά πιστεύοντας καί θέλοντας σωθῆναι»  

   αρθρο  π.Μαξιμου

 

 

https://www.agioskosmas.gr/themata.asp?isue=76&artid=5021

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
«Έναν Αντίχριστο έχουμε μέσα μας. Διότι σε κάθε ψυχή υπάρχουν πάθη και πίσω από τα πάθη κρύπτεται ένας δαίμονας. Αυτό μας το τονίζουν όλοι οι Άγιοι. Εάν μέσα από την ψυχή μας δεν διώξουμε αυτά τα πάθη, δηλαδή τους δαίμονες, πως είναι δυνατόν ν᾽ αντισταθούμε και να πολεμήσουμε τον ερχόμενο δαίμονα που είναι ο Αντίχριστος;»    είχε  πει  ο  Αγιος  Πορφύριος.
 
 
Οι άγιοι Πατέρες, όπως ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ο Άγιος Αυγουστίνος τονίζουν ότι όπλο των χριστιανών δια να μην πλανηθούν οι χριστιανοί των εσχάτων καιρών από τον πλάνο είναι η θεωρητική τους κατάρτιση πάνω στο ζήτημα των εσχάτων και της έλευσης του θηρίου. Πρέπει, λέγουν οι Άγιοι, οι χριστιανοί να είναι ενημερωμένοι για το ποιά θα είναι η διδασκαλία και τα σημεία του Αντιχρίστου, ώστε όταν εμφανιστούν να αναγνωρίσουν τον πλάνο.
 
Επίσης, ως όπλο τους οι χριστιανοί τον καιρό εκείνο θα πρέπει να έχουν έντονη πνευματική ζωή, χριστοκεντρική ζωή και εγρήγορση. Διότι η πνευματική ζωή δίδει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων. Διότι σκέτη η γνωσιολογική ενημέρωση των σημείων των καιρών, χωρίς την Χριστοκεντρική ζωή δεν ωφελεί, τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Η ενημέρωση θα ωφελήσει μόνον εκείνους που θα ζουν πνευματικά και κοντά στον Χριστό. Διότι αυτοί και μόνον αυτοί δεν θα πλανηθούν.
Λέγουν αδελφοί μου οι άγιοι Κύριλλος Ιεροσολύμων, Εφραίμ ο Σύρος, Αυγουστίνος επίσκοπος Ιππώνος, ότι όσοι δεν επαγρυπνούν, όσοι δεν μελετούν τα σημεία των καιρών, όσοι δεν έχουν θεωρητική θεολογική κατάρτιση θα λέγαμε σήμερα, θα πλανηθούν. Επίσης, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός θα πλανηθούν όσοι είναι ασταθείς και άστατοι στο νουν. Ο Άγιος Εφραίμ τονίζει ότι θα πλανηθούν όσοι έχουν γήϊνο φρόνημα και είναι προσκολλημένοι σε γήϊνες υποθέσεις.
 
Επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Θεοδώρητος ο Κύρος, ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας και ο Άγιος Αυγουστίνος ότι θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο και όσοι εξ᾽ αιτίας της ζωής τους δεν ήταν άξιοι σωτηρίας. Επίσης λέγουν ότι θα πλανηθούν όσοι έχουν εγκαταλείψει το Θεό. Ακόμη ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ λέγει ότι «όποιος δεν δέχθηκε μέσα του την Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί ν᾽ αναγνωρίσει τον Αντίχριστο και θα γίνει σίγουρα οπαδός του». Και τέλος, τονίζουν οι Άγιοι πατέρες ότι όσοι έχουν υπερήφανο και εγωϊστικό φρόνημα αυτοί θα συνταυτιστούν με το πνεύμα του Αντιχρίστου.
Εάν αδελφοί μου δεν παρακολουθούμε λοιπόν τα σημεία των καιρών όπως λέγει ο Χριστός και οι Άγιοί μας, και η ζωή μας δεν είναι πνευματική και χριστοκεντρική, ως μας τονίζουν οι Άγιοι, θα πλανηθούμε.
 
 

"Τους αγαπώντας τον Θεόν, ουκ έστιν εν λόγοις ο αγών, αλλ’ εν έργοις γενναίως παρατετάχθαι και πάντα κίνδυνον ετοίμους είναι παθείν υπέρ της Ευσεβείας και του μη τη κοινωνία χρανθήναι των Αιρετικων. Μετα του καυχηματος ημων, της Πιστεως ημων, της Καλης κληρονομιας των Πατερων ημων, τω Θεώ παραστήναι ελπίζομεν και των ημαρτημένων λαβείν την άφεσιν. Ανευ ταυτης, ουκ οίδα ποία δικαιοσύνη της Αιωνίου Κολάσεως ημάς λυτρώσεται." 

      Αγιος Μαρκος ο Ευγενικος.

 

 

«Ποίος όμως κλήρος ποία μερίς, τις γνησιότης προς την του Χριστού Εκκλησίαν τω συνηγόρω του ψεύδους; Εκκλησία "στύλος και εδραίωμα της αληθείας" κατά Παύλον εστιν... Και γαρ οι της Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί· και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί, και τοσούτο μάλλον, όσον αν και σφων αυτών καταψεύδοιντο, ποιμένας και αρχιποιμένας ιερούς εαυτούς καλούντες και υπ’ αλλήλων καλούμενοι· μηδέ γαρ προσώποις τον Χριστιανισμόν, αλλ’ αληθεία και ακριβεία πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα».
(Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)

«Ποίος όμως κλήρος ποία μερίς, τις γνησιότης προς την του Χριστού Εκκλησίαν τω συνηγόρω του ψεύδους; Εκκλησία "στύλος και εδραίωμα της αληθείας" κατά Παύλον εστιν... Και γαρ οι της Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί· και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί, και τοσούτο μάλλον, όσον αν και σφων αυτών καταψεύδοιντο, ποιμένας και αρχιποιμένας ιερούς εαυτούς καλούντες και υπ’ αλλήλων καλούμενοι· μηδέ γαρ προσώποις τον Χριστιανισμόν, αλλ’ αληθεία και ακριβεία πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα».

(Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)

 

 

Επίσης  κατι άλλο  επίσης  πολυ  σημαντικό  για  τον  αγώνα μας  εναντίον  του  Αντιχρίστου..Θα  πρέπει  να  εφαρμόσουμε  στην  πράξη  την  ΑΓΙΑ  ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ  οπως  μας  προτρέπουν  οι  Αγιοι μας  αλλα και  οι  Αποστολικοί  κανόνες  που σημαίνει  οτι  θα πρέπει  ΝΑ  ΔΙΑΚΟΨΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΜΕ  ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ - ΙΕΡΕΙΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ  και  γενικότερα  με  ολους  όσους  ΕΧΟΥΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΑΙΡΕΤΙΚΟ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ  που σήμερα  είναι  το  σύνολο  των  Επισκόπων  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  και  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  απο τους  Ιερείς - Μοναχούς..Η επικοινωνία  αυτή  επιβεβαιώνεται  με  την  ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ  ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ  ή  επισκόπων  που  ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ  ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ-ΙΕΡΑ  ΣΥΝΟΔΟ...Πρέπει να  προσέξουμε  διότι  είναι  αρκετοί  Επίσκοποι - Ηγούμενοι - Ιερείς  που  στην  καθημερινότητα  ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ  ΤΙΣ  ΠΡΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ  και  τις  κατακρίνουν  αλλα  μεσα  στην  Θεία  Λειτουργία  ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ  κανονικά  τον  Επίσκοπο τους ή την  Ιερά  Σύνοδο  που  επικοινωνεί  με  τον  ΑΙΡΕΤΙΚΟ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ....Είναι  οπως  ακριβως  τα  συγκοινωνούντα  δόχεια  η σχέση  Πατριάρχη - Ιεράς  Συνόδου - Επισκόπων - Ιερέων - Λαου , απο  την  στιγμη  που  η  κορυφή  της  πυραμίδικης  Εκκλησιαστικής  ηγεσίας  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΔΙΑΒΟΛΟ  γίνει  δηλ.  ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ  και  χάσει  την  ΘΕΙΑ  ΧΑΡΗ  αυτοματως  όλοι  οσοι  ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ  δηλ,  ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ  στην  Θεία  Λειτουργία  τον  ΑΙΡΕΤΙΚΟ  και  χωρίς  ΘΕΙΑ  ΧΑΡΗ  ηγέτη, ΧΑΝΟΥΝ  και  αυτοί  την  ΘΕΙΑ  ΧΑΡΗ  γίνονται  στην  πράξη  ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ...Ετσι  και  χωρίς  να  το  καταλαβαίνουμε  ο  απλός  Χριστιανός  που  πηγαίνει  στην  Εκκλησία  επειδή  πιστεύει και  το νιώθει  και  ακριβώς  επειδή  ο Ιερέας  κοινωνεί και  μνημονεύει  ΑΙΡΕΤΙΚΟ  ΕΠΙΣΚΟΠΟ, γίνεται  ακουσίως  ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ  και  φεύγει  η  ΘΕΙΑ  ΧΑΡΗ  απο  επάνω  του.
 
 
Δείτε  τον  γερ.Σαββα  που αναλύει  τους  λόγους  υποχρεωτικης διακοπής  μνημοσύνου  σε  Αιρετικό  Επίσκοπο..
 
https://www.youtube.com/watch?v=ficj4LC8LCI&index=15&list=PLpJtcpxio237Xf01sFHdmCaSu-ylTJb55
 
 
 
 
Τελος  ,το  τελευταίο  διάστημα  προωθείται  συστηματικά η προσέγγιση  μας  με  την  Ρωσία  υπο  τον  Ορθόδοξο  μανδύα, αυτο θα πρέπει να μας  προβληματίσει  καθως  η  θρησκευτική  ηγεσία  της  Ρωσίας  ουσιαστικά  ειναι  υπέρ  του  Οικουμενισμού  και  της  Πανθρησκείας  αλλα και  το  γεγονός  οτι  εκει  φιλοξενείται  ο  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ SNOWDEN. Eπίσης  και  η  προωθούμενη  ανασύσταση  της  Βυζαντινής  Αυτοκρατορίας  απο  την  Ρωσία  με  επισκέψεις  σε  Ορθόδοξα  κέντρα  των  ηγετών  της  σε  συνδυασμό  με  τα  σενάρια  αναλαμπής  Ορθοδοξίας  που  κυκλοφορούν  θα  βοηθήσουν  στην  μεγιστοποίηση  της  ΠΛΑΝΗΣ  ολων  των  Ορθόδοξων  Χριστιανών.
 
 
 
 
Αρα  λοιπόν  έχουμε  ΑΜΕΣΗ  ΑΝΑΓΚΗ  απο  τα  παρακάτω,
 
 
1)  Πνευματικός  αγώνας  και  απόκτηση  αρετών  με  κυριότερο  την  ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ  που είναι η ΤΕΛΕΙΑ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ΣΤΟΝ ΘΕΟ.Αυτο  είναι  απαραίτητο  ωστε  να  έχουμε  πνευματική  δύναμη  ΝΑ  ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ  την  παραλαβή  του  ΕΜΒΟΛΙΟΥ - ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ  και οτι αλλο μας  ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ στην συνέχεια  να δεχθούμε  , που  θα σημαίνει  και  ουσιαστικά  ΑΠΟΚΟΠΗ  ΑΠΟ ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  καθως  δεν θα  έχουμε  τότε  πρόσβαση  σε  τρόφιμα - νοσοκομεία - φάρμακα κτλ κτλ..
 
https://o-antichristos-apekaly-thi.webnode.gr/news/eimaste-stis-eschates-imeres-ti-prepei-na-kanoyme/
 
 
2)  Αποτείχιση  απο ολους  τους  Επισκόπους - Ιερεις - Μοναχούς  που  έχουν  κοινωνία  πνευματική (μνημόσυνο) με  ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ οπως  είναι  ο  Οικουμενικός  Πατριάρχης  Βαρθολομαίος  οπως  προβλέπεται  απο  τους  Εκκλησιαστικούς  Κανόνες  (Κανὼν ιε´ τῆς ΑΒ´ Συνόδου). Eπίσης  θα  πρέπει  να  επιστρέψουμε  εκκλησιαστικά-εορτολογικά  στο  ΠΑΤΡΙΟ  ημερολόγιο, ΠΡΟΣΟΧΗ  οχι να  έχουμε  κοινωνία  με  την  Εκκλησια  των  Γ.Ο.Χ  (που  ακολουθει  το  πάτριο  ημερολογιο)  που  αποτελεί  ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ,   καθως  απο  τον  16ο  αιώνα  έχει  καταδικαστεί  με  αναθεματισμό  το  Γρηγοριανό-Παπικό  (ΝΕΟ) ημερολόγιο  καθως η εισαγωγή  του  προκαλεί  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΔΙΑΣΠΑΣΗ (ΣΧΙΣΜΑ)  στην  Εκκλησία. Aυτο  ηταν και  το  πόρισμα-εκθεση  της  επιτροπής μελέτης του 1923   "οὐδεμία τούτων δύναται νὰ χωρισθῆ τῶν λοιπῶν καὶ ἀποδεχθῆ ΝΕΟ ἡμερολόγιο, χωρὶς νὰ καταστῆ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ἔναντι τῶν ἄλλων"  αλλα  με  μεθοδεύσεις  εγινε  η  αλλαγή  ημερολογιου  στην  Εκκλησία  της  Ελλαδος  το 1924.
     Αυτο  ισως  είναι  και  το  σημαντικότερο  βήμα  στην  εποχή  των  εσχάτων  που  βρισκόμαστε  καθως η  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ  ειναι  ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  και  χωρις  ΟΡΘΗ και  ΑΝΟΘΕΥΤΗ  ΠΙΣΤΗ , οπως  μας  τονίζουν  οι  Αγιοι  Πατέρες  της  Εκκλησίας, δεν  θα  μπορέσουμε  να  εισέλθουμε  στην  Βασιλεία  των  Ουρανών.Τελος,οταν  κανουμε  το  ΔΥΣΚΟΛΟ  αυτο  βήμα  πλησιάζουμε  πολυ  περισσοτερο  τον  ΚΥΡΙΟ μας  και  λαμβάνουμε  Θεια  Χαρη  και  στην  συνέχεια  πιο  ευκολα  με  την  Θεια  καθοδήγηση  μπορούμε  να  γνωρίσουμε  ολα  τα  σχετικά  εσχατολογικά  ζητήματα  και  να  διεισδύσουμε  πνευματικά  σε  αυτά  ωστε  να  καταλάβουμε-ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ  την  πλάνη  του  πονηρού  απο  την  ΘΕΙΑ  ΑΛΗΘΕΙΑ, αλλα  και  να  βοηθηθούμε  στον  αγώνα  εκκοπής  των  παθων  μας και  της  προσεγγίσης  της  εμπιστοσύνης  στον  ΘΕΟ  φτάνοντας  στην  ταπείνωση  που  επιζητα  απο  εμας  ο ΘΕΟΣ.
 
 
  3) Γνωση  ολων  των  σχετικών  με  τον  Αντίχριστο  ζητημάτων που  θα μας  βοηθήσουν  στο να  γνωρίσουμε  το  ΠΡΟΣΩΠΟ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  αλλα και  τις  μεθοδεύσεις  που θα  γίνουν  ωστε να  μας  ζητήσουν  ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ  του  αλλα και  παραλαβή  στο  σώμα  μας  του  περιβόητου  ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ.
 

ΓΙΑΤΙ  Ο  SNOWDEN  ΕΙΝΑΙ  Ο  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ?

 

1.   Γεννήθηκε  το 1983 ,υπάρχει 3πλη ορθόδοξη  μαρτυρία  οτι  ο  Αντίχριστος  γεννήθηκε τότε  απο  τον  γέροντα  Βησσαρίωνα, τον π.Αρσένιο  Κομπούγια και  τον  π.Μαξιμο  Βαρβαρή.

 

2.   Εμφανίσθηκε  δημόσια  στα  30 του χρόνια, ξαφνικα το 2013(κι έγινε αμέσως παγκοσμίως γνωστός και από τότε δε σταμάτησε να απασχολεί καθημερινως τα ΜΜΕ), οπως  ακριβως  και ο Χριστός  ξεκίνησε το εργο του στα  30  του  χρόνια. Για  το  ξαφνικό  της  δημόσιας  εμφάνισης  του  μας έχουν  μιλήσει  Πατέρες  της  Εκκλησίας οπως  και  για  την  εμφάνιση  του Αντιχρίστου  το 2013 (Πατέρας  Μαξιμος - 2006 )  μαζι με  την  ΘΕΙΑ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  αυτης  της  αλήθειας.Eπίσης  υπάρχει και  αγιογραφικη  Αποκαλυπτική  αποδειξη  περι της αληθείας  τους  1983-2013!

https://o-antichristos-apekaly-thi.webnode.gr/news/apodeixeis-peri-tis-alitheias-toy-o-antichristos-ilthen-1983-2013/

 

3.  Απο  το  ονομα  του  βγαίνει  το 666 με  σοφό τρόπο.

https://o-antichristos-apekaly-thi.webnode.gr/news/%e1%bd%a7de-%e1%bc%a1-sof%e1%bd%b7a-%e1%bc%90st%e1%bd%b7n%ce%87-%e1%bd%81-%e1%bc%94chon-no%e1%bf%a6n-psifis%e1%bd%b1to-t%e1%bd%b8n-%e1%bc%80rithm%e1%bd%b8n-to%e1%bf%a6-thir%e1%bd%b7oy%ce%87-%e1%bc%80rithm%e1%bd%b8s-g%e1%bd%b0r-%e1%bc%80nth/

 

4.  Απο το ονομα  του  EDWARD  JOSEPH  SNOWDEN    προκύπτει  λεξαριθμικά  222, που είναι  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ  αριθμός  για  τους  Εβραίους ερμηνεύεται  ως  ΑΡΧΗ ΕΥΛΟΓΙΑΣ και ΕΚΛΕΚΤΟΣ...!!!

 

5. "Iωσηφ"  ονομαζόταν  αυτός  που ενωσε  ολες  τις  φυλές  του  ΙΣΡΑΗΛ  και  ηταν  άρχοντας της  εποχής  του και  αυτός  ξεκίνησε  το εργο του  στα 30 του χρόνια..

https://o-antichristos-apekaly-thi.webnode.gr/news/y%e1%bc%b1%e1%bd%b8s-i%e1%bd%90ximenos-%e1%bc%b0osif%2c-y%e1%bc%b1%e1%bd%b8s-i%e1%bd%90ximenos-moy-zilotos-ka%e1%bd%b6-%e1%bc%90voithise-soi-%e1%bd%81-the%e1%bd%b8s-%e1%bd%81-%e1%bc%90m%e1%bd%b8s-ka%e1%bd%b6-e%e1%bd%90logise-se-e%e1%bd%90logia/

 

6.  Mε  τις  αποκαλύψεις  που έχει  κάνει  θα  φαίνεται  στα  μάτια  του  κόσμου  ως  ενας  ανθρωπος  που  ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ και  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ  για  την  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΕΚΦΡΑΣΗΣ   και  γενικότερα  υποστηρικτής  της  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΤΑΞΗΣ, αυτο  θα  είναι  το τελικό  σχεδιο  του  διαβόλου "ΤΑΞΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΧΑΟΣ"  και   το  κήρυγμα  του   ειναι  ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΤΗΣ  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ  ΤΑΞΗΣ (ΗΠΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΑ) και  υπόσχεται  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ κτλ κτλ  ,  ειναι  ΑΡΙΣΤΟΣ  ΓΝΩΣΤΗΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  καθως για  το  σφραγισμα  θα απαιτηθεί  ΥΨΗΛΗ τεχνολογία...!!! Eπίσης  το οτι έχει  πάρει  ασυλο  στην  ΡΩΣΙΑ   (μεχρι  και σημερα)  που  πρωταγωνιστεί  αυτη τη  στιγμή  πολιτικά  και  στρατιωτικά  ειναι  ενα άλλο  στοιχείο  που  μπορεί  να  βοηθήσει  στην  μελλοντική  του  άνοδο.